Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry aloittavat yhdistymisneuvottelut

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry ovat päättäneet aloittaa yhdistymisneuvottelut. Keskustelua yhdistymisen mahdollisuudesta on käyty kuluvan kevään aikana, ja varsinaiset yhdistymisneuvottelut aloitetaan kesäkuussa. Uusi järjestö olisi yhdistymisen jälkeen noin 2 800 monikielisen viestinnän asiantuntijan ammattijärjestö.

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry on kääntäjien, tulkkien ja muiden monikielisen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö. Suomen Viittomakielen Tulkit ry on viittomakielen tulkkien etujärjestö. Molemmat järjestöt kuuluvat Akavan Erityisaloihin.

Lisätietoja:

Hanna Boman, puheenjohtaja, Käännösalan asiantuntijat KAJ ry

puheenjohtaja@kaj.fi

Emilia Norppa, puheenjohtaja, Suomen Viittomakielen Tulkit ry

puheenjohtaja@tulkit.net