Kevätkokous ja tulkkipäivät käyty

Helsingissä, Suomenlinnassa kokoontui 31 viittomakielen tulkkia ympäri Suomen SVT:n kevätkokoukseen ja tulkkipäiville 6.-7.toukokuuta.

Kevätkokous päätti yksimielisesti valtuuttaa hallituksen selvittämään SVT:n yhdistymistä Käännösalan Ammattijärjestön KAJ:n kanssa. Tavoitteena on tehostaa luottamushenkilöiden toimintaa ja parantaa viittomakielen tulkkien edunvalvontaa. Yhdistymistä on selvitetty ensimmäisen kerran 10 vuotta sitten, mutta tuolloin yhdistymistä ei koettu tarpeelliseksi. Tulevissa neuvotteluissa selvitetään, saataisiinko yhdistymisen kautta edunvalvontatyöhön toivottua tehokkuutta.

Tulkkipäivillä pidettiin tulkkien ammattietiikkaa käsittelevä aivoriihi (Susanna Silman) ja luennoissa käsiteltiin mm. CODA-lasten kielitaidon kehittymistä (Laura Kanto), katsekontaktia tulkkaustilanteessa (Minttu Laine), tulkkien työtyytyväisyyttä (Liisa Martikainen) ja kielen oppimista toimintaympäristön näkökulmasta (Elina Tapio).