SVT:n purkukokous la 18.5. Helsingissä

Ajankohta: 

18.5.2019

Rakkaat kollegamme viittomakielen tulkit

Meillä on vajaa puoli vuotta elämää takana uudessa yhdistyksessämme Kieliasiantuntijat ry:ssä. On tullut aika virallisesti purkaa vanha yhdistyksemme Suomen Viittomakielen Tulkit ry. 
Pidämme purkautumiskokouksen Kieliasiantuntijat ry:n opintopäivän yhteydessä, Kieliasiantuntijat ry:n kevätkokouksen kanssa samaan aikaan. 
 
Olet lämpimästi tervetullut tähän viimeiseen kokoukseemme. 
Tarjoamme kokouskahvit osallistujille.
 
Suomen Viittomakielen Tulkit ry
Purkautumiskokous
18.5.2019 klo:12:30-13:30
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6
Helsinki
 
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna.
6. Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta.
7. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Päätetään yhdistyksen purkautumisesta.
9. Päätetään yhdistyksen varojen käytöstä.
10. Valitaan selvitysmiehet suorittamaan yhdistyksen purkuun liittyvät toimet 
(taloudellinen loppuselvitys, varojen siirto, pankkitilien lopettaminen, purkuilmoituksen tekeminen)
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. Kokouksen päättäminen