VANHA Viittomakielen tulkin ammattisäännöstö

30.5.2013 alkaen käytössä Asioimistulkin ammattisäännöstö

Kuurojen Liitto ry – Kuulonhuoltoliitto ry – Suomen Kuurosokeat ry – Suomen Viittomakielen Tulkit ry

Viittomakielen tulkin ammattisäännöstö

Tämä ammattisäännöstö sitoo kaikkia niitä tulkkeja, jotka on merkitty yllä mainittujen järjestöjen pitämään tulkkirekisteriin. Tämä ammattisäännöstö on hyväksytty tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän kokouksessa lokakuun 3. päivänä 1996 ja se on päivitetty 20.9.1999.

Ammattietiikka

 1. Tulkki noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta.
 2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
 3. Tulkki ottaa vastaan toimeksiannon vain, jos hänellä on siihen tarpeellinen pätevyys ja jossa hän ei ole jäävi.
 4. Tulkki kunnioittaa ja tukee asiakkaidensa itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.
 5. Tulkki osoittaa solidaarisuutta ammattikuntaansa kohtaan.
 6. Tulkki valmistautuu ajoissa ja huolellisesti tehtäväänsä.
 7. Tulkki käyttäytyy toimeksiannon yhteydessä moitteettomasti.
 8. Tulkki on puolueeton eikä anna henkilökohtaisten asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työnsä laatuun.
 9. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.
 10. Jos tulkki toimii sellaisessa asiakastyössä, jossa asiakkaat ovat myös tulkkipalvelun käyttäjiä, hän toimii niin että ammattiroolit eivät sekoitu.

Ammattisäännöstön rikkominen

Mikäli tulkin todetaan toimineen tämän ammattisäännöstön vastaisesti, ryhtyy tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä tulkkirekisterin säännöissä määrättyihin toimenpiteisiin.

Työolosuhteet

Tulkkauksen laadun takaamiseksi tulkki varmistaa, että

 • Kuuluvuus ja näkyvyys riittävät.
 • Työolot ovat ergonomisesti tyydyttävät.
 • Tulkkaukselle annetaan riittävästi taukoja.
 • Tulkki tekee etukäteen suullisen tai kirjallisen työsopimuksen tilaajan kanssa sekä tarvittaessa sopii palkasta ja korvauksista työnantajan/palkanmaksajan kanssa.
 • Tulkki selvittää etukäteen työajan pituuden.
 • Tulkin aktiivinen tulkkausaika on enintään kuusi tuntia päivässä.
 • Tulkkauksesta aterioiden aikana, tauoilla ja varsinaisen tilaisuuden ulkopuolella sovitaan etukäteen.
 • Samanaikaistulkkauksessa yli kahden tunnin toimeksiannossa tarvitaan kaksi tulkkia.