SVT:n hallitus järjestäytyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan lauantaina 13. tammikuuta. Kokoustamme nykyään uusissa tiloissa Pohjoisesplanadilla KAJ:n toimistolla, josta tulee vuoden kuluttua uuden yhdistyksemme toimisto.

Hallituksen pestit

Hallituksessa ei tapahtunut suuria muutoksia. Pitkän hallitusuran tehnyt Marika Mäkilä siirtyi pois vahvuudesta ja hänen tilalleen kansainvälisten asioiden vastuuhenkilöksi tuli Eveliina Pätsi. Hän on jo pitkään ollut edustajamme mm. pohjoismaisessa yhteistyössä, joten hän on tuttu kasvo kansainvälisille kumppaneillemme. Tämän lisäksi saimme uuden hallituksen jäsenen, kun Nina Lusto ilmoittautui syyskokouksessa mukaan. Meillä on myös uusi hallitusharjoittelija Heini Väisänen, joka opiskelee Helsingin Humakissa. Puheenjohtajana jatkaa Emilia Norppa ja varapuheenjohtajana Matu Alapuranen.

Puheenjohtaja: Emilia Norppa

Varapuheenjohtaja, sihteeri: Matu Alapuranen

Kielisilta: Emilia Norppa

Talous- ja jäsenasiat: Eija Mäkinen

Edunvalvonta: Kirsi Torkkeli, Roni Kamil, Emilia Norppa

Yhdyshenkilöt, luottikset: Kirsi Torkkeli

Koulutusasiat: Anna Pyykkönen

Kansainvälisyys: Eveliina Pätsi

Opiskelijatoiminta: Eija Mäkinen, Taina Laitinen ja hallitusharjoittelija Heini Väisänen

Uuden kauden kuulumisia

Uusi kilpailutuskausi on aivan aluillaan ja seuraamme tilannetta yhdessä TTYR:n kanssa. Suuria ongelmia näyttäisi olevan ainakin itse Primen toiminnan kanssa, sillä tilausten raportoinnit eivät tällä hetkellä onnistu. Tämä saattaa vaikuttaa myös tulkkien palkanmaksuun.

Toinen ongelma on Kelan vaatimus tilausten venymisen selvittelyyn liittyen. Kelan välityskeskus on antanut kirjallisen ohjeistuksen, jonka mukaan kalenterissa olevaa tilausta ei muuteta ennen kuin tulkki antaa venymisen syystä välityskeskukseen selvityksen. Tilanne on tulkkien vaitiolovelvollisuuden vuoksi kestämätön ja siihen on saatava muutos pikaisesti. Olemme olleet asiasta yhteydessä Kelan välityskeskuksen johtajaan ja Kuurojen Liitto on vienyt asian eteepäin tietosuojavaltuutetulle.

Pohdimme hallituksessa myös mahdollisuutta pyrkiä käymään välityskeskuksessa. Edellisestä vierailusta on jo monta vuotta aikaa. Tulossa on myös palveluntuottajien tapaaminen, jonne myös tulkkijärjestöt tullaan kutsumaan.

Suositusneuvottelut

Viimeisimmät suositukset neuvoteltiin vuosi sitten ja ne niiden voimassaoloaika oli poikkeuksellisesti vain yksi vuosi (1.2.2018 saakka). Ajatuksena oli neuvotella vuoden 2017 aikana ns. kiinteän palkanosan mallista, joka olisi saatu ympättyä uusiin suosituksiin. Kelan kilpailutuksen aiheuttamien muutosten ja epävarmuuden takia tästä uudesta mallista ei ole kuitenkaan ehditty neuvotella. Tämänhetkisen tilanteen huomioiden päätimme jatkaa suosituksia vuodella, jotta näemme, millainen uudesta kilpailutuskaudesta muodostuu ja millaisista asioista on tarpeen neuvotella Tupa ry:n kanssa.

Alueelliset tapaamiset keväällä

Tulemme järjestämään alueelliset tapaamiset keväällä. Ajankohdaksi valikoitui maalis-huhtikuu ja paikkakunnat ovat Helsinki, Tampere, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta/Mikkeli, Jyväskylä, Turku, Oulu, Vaasa, Lahti ja mahdollisesti Rovaniemi.

Ajatuksena on siis järjestää alueen tulkeille mukava ilta, jolloin voi nauttia kollegojen seurasta. Paikalle tulee myös aina vähintään yksi hallituksen edustaja. Alueellisiin yhdyshenkilöihin on jo otettu yhteyttä ja paikallisilta toivotaan tottakai vinkkejä hauskasta tekemisestä tai hyvistä ravintoloista. Jos sinulla on hyviä ideoita, laita spostia meille osoitteeseen info@tulkit.net!

Kevätkokous Kuopiossa

Järjestäytymiskokouksessa suunnittelimme myös kevätkokousta, joka järjestetään Kuopiossa toukokuun 19. päivä Sokos Hotel Puijonsarvessa. Kevätkokouksen ohessa tulee olemaan muutakin aktiviteettia, jota selvittelemme tammikuun aikana. Pyrimme järjestämään myös opiskelijatapaamisen kevätkokouksen yhteyteen. Heini-harjoittelijamme on tässä apunamme. Lisäinfoa tulee myöhemmin.

SVT:n hallitus kokousti lauantaipäivän suunnitellen loppuvuoden toimia ja seuraavan päivän syyskokousta. Illaksi oli luvassa hyvää seuraa, herkkuja Plevnassa ja huumoria Komediateatterissa stand upin muodossa. 

Sunnuntai oli tiivis kokous- ja koulutuspäivä. Syyskokouksessa meitä oli 23 äänioikeutettua päättämässä yhdistymisestämme KAJ:n kanssa. Tiiviin keskustelun jälkeen todettiin antaneemme yksimielisesti puoltoäänemme yhdistymisellemme. Seuraava vaihe on KAJ:n syyskokous marraskuussa, jonka toivomme päätyvän samaan lopputulemaan. Mikäli näin tapahtuu, voimme alkaa toteuttaa aiesopimustamme yhdistymisestämme. Seuraa tiedotustamme, niin pysyt kärryillä missä mennään!

Vaikka yhdistyminen koetaan hyvänä ja positiivisena asiana, oli aistittavissa huolta tulkkien asioiden näkyvillä ja kuuluvilla pitämisen puolesta, yhteyksien säilymisestä viittomakieliseen maailmaan (järjestöt ja liitot) ja tulkkien henkisen kodin katoamisesta. Yhdistyminen voidaan kokea kriisinä, jota on hyvä palastella ja käsitellä. Voimmeko tässä nähdä uhan lisäksi myös mahdollisuuden? Olisiko tässäkin kollegiaalisuutta ja viittomakielistä yhteyttä tiivistävää ainesta? Emmekö kanna kaikkea tärkeää itsessämme, ei kai se ole kiinni nimissä tai papereissa? Näitä ja monia muita ajatuksia varten, kaipailtiin foorumia, jolla tätä asiaa voi käsitellä. Ehkäpä se voi olla SVT:n oma, suljettu facebook-ryhmä, sopisiko se tunteiden ja tuntemusten purkuun? Hallitus haluaa vastata tähän myös ensi kevään aluuellisten iltojen kautta.

Toimintasuunnitelmassamme olemme päättäneet jatkaa ensi keväänä alueellisia iltoja tämän vuoden malliin. Kokoonnutaan saman pöydän äärelle syömään, kuulemaan toivottavasti toteutuvan yhdistymisen etenemisestä ja alan kuulumisista ja nautitaan ohjelmasta (teatterista, elokuvasta.. mitä se kullakin alueella on).  Toimintasuunnitelmamme ei tuo ensi vuoteen juurikaan muutoksia. Mahdollisen yhdistymisen valmistelujen lisäksi SVT jatkaa totutusti toimintaansa. Niin kansainvälinen - kuin opiskelijatoimintakin jatkuu, edunvalvontatyötä tehdään vahvasti, osin lausunnoin ja kannanotoin, sekä osallistuen TTYR:n ja toimintaan ja eri yhteistyöelimiin ja työryhmiin.

Hallituksessa väki hieman vaihtui: Pitkäaikainen hallituksen jäsen Marika Mäkilä väistyi sivuun ja hänen tilalleen saimme Nina Luston. Erovuorossa niin ikään olleet Eija Mäkinen ja Marjo-Leea Alapuranen jatkavat edelleen hallituksessa. Varajäseninä toimivat Taina Laitinen ja Taina Loimo. Kiitämme Marikaa ansiokkaasta työstä kansainvälisellä sektorilla, yhteydenpidosta meidän ja eri tahojen välillä. Toivotamme hänelle ilonpisaroita tulevaan. Niin ikään toivotamme Ninan sekä ”Tainat” tervetulleeksi tekemään työtä kanssamme. Odotettavissa on jälleen työntäyteinen vuosi!

Kela järjestää tänään 4.10. tulkkauspalvelun asiakkaille ja asiakasjärjestöille tilaisuuden, jossa kerrotaan ja keskustellaan tulevista muutoksista ja palvelulupauksesta. Tulkkien ammattijärjestöt eivät ole tervetulleita tilaisuuteen, eikä erillistä tapaamista ole järjestetty. Tämä välittää kuvan, että tulkkijärjestöjen asiantuntijuutta ei arvosteta.

Kela teki uudelle kaudelle toivottuja uudistuksia, kuten toivetulkkilista ja tulkkausten toteuttaminen lähipalveluna. Hyvän tulkkauspalvelun avaimet olivat jo Kelan käsissä. Tarvitaan kuitenkin alan syvällistä tuntemusta, jotta lopputuloksesta saadaan toimiva.

Yksi palvelun parantamisen avaimista on laadun mittaaminen. Nykyiset laatukriteerit ovat hyvä alku, mutta hyöty menetetään tulkkiresurssia leikkaamalla. Tällä hetkellä kilpailutus rajaa ulos tulkkeja, joilla on hyvin spesifiä osaamista esimerkiksi vieraissa kielissä tai tulkkausmenetelmissä. Myös kuurojen tulkkien asiantuntijuus erityisesti kuurosokeiden toistotulkkauksessa ja maahanmuuttajien tulkkauksessa uhkaa jäädä kokonaan hyödyntämättä. Ammattikuntaamme ajetaan työttömäksi perusteetta, emmekä voi hyväksyä sitä.

Emme ymmärrä, miksi tulkkien monipuolisia työnkuvia rajataan tulevalla kaudella. Moni viittomakielen tulkki on myös pätevä kirjoitustulkki sekä puhevammaisten tulkki ja hallitsee tämän päälle kuurosokeiden tulkkausmenetelmät. Nyt he eivät voineet valita näitä kaikkia tuoteryhmiä, jolloin heidän työnkuvansa yksipuolistuu. Tulkin osaaminen syntyy vuosien työn tuloksena. Ammattikuntamme elinvoimaisuuden ja kehittymisen kannalta on kestämätöntä tehdä mielivaltaisia rajauksia tulkin työnkuvaan.

Toivomme, että Kela ottaa huolemme todesta, eikä pidä sitä vain muutosvastarintana. Me alamme asiantuntijoina näemme tämän kilpailutuksen tuovan ongelmia ja toivomme todella, että Kela hyödyntää asiantuntijuuttamme ennen kuin on liian myöhäistä.

Yhdistymisneuvottelut etenevät, lisää tietoa syyskokouksessa. Viittomakielen tulkkien sananvalta säilyisi uudessakin yhdistyksessä.

SVT:n ja KAJ:n yhdistymisneuvotteluja jatkettiin jälleen kesätauon jälkeen 16.8. KAJ:n tiloissa Pohjoisesplanadilla. SVT:tä edustivat Emilia Norppa ja Kirsi Torkkeli, KAJ:ta puheenjohtaja Hanna Boman, toiminnanjohtajan sijainen Taina Ukkola ja varapuheenjohtaja Antti Kangasmäki.

Yhdistymissopimus käytiin kohta kohdalta läpi ja se tullaan esittelemään jäsenillemme syyskokouksessa Tampereella. Syyskokouksessa tehdään myös päätös yhdistymisestä. Mikäli molempien yhdistysten tulevissa syyskokouksissa äänestetään yhdistymisen puolesta, SVT ja KAJ voivat aloittaa yhdistymisen valmistelut heti vuoden 2018 alussa.

Ensimmäisenä aloitettaisiin uuden yhdistyksen nimen, toiminnan ja ilmeen suunnittelu. Nimen valintaan osallistettaisiin myös uuden yhdistyksen jäseniä, joten asiasta tulee lisää informaatiota yhdistymisestä päättämisen jälkeen. Tarkoitus on, että Emilia Norppa alkaisi perehdyttää KAJ:n toimiston väkeä viittomakielialaan heti alkuvuodesta 2018 ja yhteisiä palavereita aiheen ympärillä järjestettäisiin noin kerran kuukaudessa. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, alkuvuoden asialista täyttynee uuden kilpailutuskauden mukanaan tuomilla kiemuroilla.

Uuteen yhdistykseen perustettaisiin viittomakielen tulkeille oma työryhmä, jossa yhdistyksen toiminnanjohtaja on mukana. Työryhmässä voitaisiin käsitellä muun muassa edunvalvontaa, kansainvälisiä yhteyksiä, koulutuksia, alueellisia tapaamisia ja alaa koskevia lausuntoja. Työryhmä toimisi itsenäisesti ja raportoisi hallitukselle. Työryhmän lisäksi uusi yhdistys palkkaisi osa-aikaisen työntekijän alkuvuodelle 2019 jatkamaan toimiston perehdytystä viittomakielialaan.

Uusi yhdistys aloittaisi toimintansa tammikuussa 2019, ja sen hallitus valittaisiin syksyllä 2018. Uudessa hallituksessa olisi vähintään kaksi viittomakielen tulkkia.

SVT:n purkaminen tapahtuisi syyskokouksessa 2018. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2018 ajan SVT toimii itsenäisenä, Kielisilta ilmestyy ja tapahtumia järjestetään normaalilla tavalla. Tällä aikataululla viimeinen yhdistyksen kokous järjestettäisiin keväällä 2019, jolloin hyväksyttäisiin edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnettäisiin hallitukselle vastuuvapaus.

Jäsenten siirtyminen uuteen yhdistykseen hoidettaisiin mahdollisimman yksinkertaisesti. Suunnitelma on, että Akavan Erityisalojen jäsensihteerit lähettäisivät jäsenille uuden jäsenmaksun viitenumeron toimintaohjeineen. Kun jäsenmaksu on ensimmäisen kerran maksettu uudella viitenumerolla, on jäsenyys siirtynyt uuteen yhdistykseen automaattisesti.

Uuden yhdistyksen toimitila olisi KAJ:n nykyinen toimistotila Pohjoisesplanadilla.

Fuusion kautta jäsenmaksu SVT:n jäsenille laskisi nykyisestä 1,25 %:sta 1,1 %:iin. Opiskelijat olisivat jatkossakin täysivaltaisia jäseniä.

Yhdistysten tämänhetkiset jäsenlehdet Kajawa ja Kielisilta lakkaisivat vuoden 2018 lopussa. Niiden tilalle tulisi yhteinen julkaisu, johon koottaisiin toimituskunta ja päätoimittaja. SVT:n Wasli- ja efsli-jäsenyydet lakkaisivat, mutta uusi yhdistys voisi liittyä jäseneksi molempiin.

Yhdistymissopimus lähetetään syyskokoukseen osallistuville etukäteen luettavaksi. KAJ:n puheenjohtaja Hanna Boman ja toiminnanjohtajan sijainen Taina Ukkola osallistuvat syyskokoukseemme. He ottavat mielellään jo etukäteen vastaan kysymyksiä jäseniltämme ja vastaavat niihin syyskokouksessa. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen puheenjohtaja@tulkit.net.

SVT:n hallitus kokoontui auringon ja Turun hellittäväksi viime viikonloppuna. Kokoustimme Ruissalossa laiturinnokassa ja kokoustiloissa sekä Turun keskustassa Radissonin tiloissa. Tässä lyhyt kooste asioista, joista puhuttiin sekä tietoa ylimääräisen yhdistyksen kokouksen päätöksistä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pe 16.6 klo 17

Radisson Blu Marina Palacessa pidetyssä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2016 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Kokous hyväksyi hallituksen esitykset ylijäämän käytöstä. Ylijäämää jäi viime kaudelta noin 8500 euroa. Puheenjohtajamme Emilia on tehnyt paljon työtä Kelan kilpailutuksen johdosta. Tästä syystä hallitus esitti ylimääräistä 500 euron palkkiota hallituksen puheenjohtajalle. Kokousväki hyväksyi esityksen. Samoin esityksemme alueellisten virkistystapahtumien järjestämisestä hyväksyttiin. Uudet tuulet -tapahtumat olivat kovin tykättyjä ja ne saivat mukavasti väkeä koolle ympäri Suomen. Ajatuksenamme on järjestää virkistystä jäsenillemme ensi kevättalven aikana. Kannattaa siis pysyä kanavilla! Yhdessä suunnittelemalla saamme illoista huikeat, joten olemme kuulolla ja otamme vastaan hyviä ehdotuksianne iltojen sisällöistä. Kokous hyväksyi myös hallituksen esityksen siitä, että mahdollisesti jäljelle jäävää ylijäämää käytetään hallituksen harkinnan mukaan esimerkiksi koulutuksiin.

Vetoomus Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutuksen keskeyttämisestä

Moni meistä tulkeista, tulkkauspalveluja käyttävistä asiakkaista ja yhteistyötahoista on saattanut tuntenut tyhjää oloa adressin luovuttamisen jälkeen. Tässäkö tämä nyt oli, voiko mitään enää tehdä? Kyllä voi ja tehdään! Vaikuttamistyö Kelan kilpailutuksen keskeyttämisen puolesta ei loppunut adressin luovutukseen. Hallitus keskusteli viikonloppuna vetoomuksesta, jota on työstetty kesäkuun alusta yhdessä TTYR:n kanssa. Lue vetoomus tästä linkistä. Kyseinen Kuuloliitto ry:n, Kuurojen Liitto ry:n, Kuurojen Palvelusäätiö sr:n, Suomen Kuurosokeat ry:n sekä Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n yhteinen vetoomus on juuri lähtenyt Kelan pääjohtaja Elli Aaltoselle, kelavaltuutetuille, vatukeskuksen välitykseen, yhdenvertaisuusvaltuutetulle, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille. On uskottava, että vetoomus herättäisi heidät, saisi heidät kysymään meiltä lisätietoja sekä aiheuttaisi keskustelua ja vaikuttaisi asiaan toivomallamme tavalla, siis saisi Kelan keskeyttämään kilpailutuksen. Aika näyttää, onko toiminnallamme vaikutusta.

Yhdistymisneuvottelut KAJ:n kanssa

Tiistaina 13.6. kokoonnuimme KAJ:n edustajien kanssa ensimmäistä kertaa yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan yhdistystemme mahdollisesta yhdistymisestä. Meiltä paikalla olivat puheenjohtaja Emilia Norppa sekä Eveliina Pätsi ja Kirsi Torkkeli. KAJ:ta edustivat puheenjohtaja Hanna Boman, toiminnanjohtajan sijainen Taina Ukkola sekä varapuheenjohtaja Antti Kangasmäki.

KAJ oli kysellyt myös AE:n mielipidettä yhdistymisestä ja ajatus oli saanut kannatusta. Yhdistymisen jälkeen tulisimme olemaan AE:n kolmanneksi tai neljänneksi suurin ammattiyhdistys. Meillä olisi näin nykyistä enemmän vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Sovimme tapaavamme seuraavan kerran elokuun 16. päivä. Tuolloin tulemme käymään läpi yhdistysmissopimusta. Ennen tapaamista kirjaamme sopmukseen omat painopisteemme. Tässä tullaan huomioimaan seuraavaa:

 • Uuden yhdistyksen hallitukseen kiintiöpaikat viittomakielen tulkeille.

 • Uuteen yhdistykseen vk-tulkkien työryhmä

 • Uuteen yhdistykseen palkataan järjestötyöntekijä, joka hoitaa vk-tulkkien asioita. Molemmat yhdistyksen näkevät tämän hyväksi asiaksi. On tehtävä laskelmia siitä, montako päivää viikossa järjestötyöntekijä voisi työskennellä. Pohdittavaksi jää myös meille, halutaanko yhdistyksestä jääviä varoja käyttää tähän ja millä aikajänteellä.

 • SVT:n vanhat kannatusjäsenet voivat siirtyä uuteen yhdistykseen kannareiksi. Nykyisten sääntöjen mukaan uusia kannatusjäseniä ei voi liittyä kumpaankaan nykyiseen yhdistykseen.

 • SVT:n varat korvamerkitään käytettäväksi vk-tulkkien hyväksi.

Yhdistymisaikatauluakin ennätimme viime viikon tiistaina pohtia. Mikäli molempien yhdistysten tulevissa syyskokouksissa äänestetään yhdistymisen puolesta, SVT ja KAJ voisivat yhdistyä jo vuoden 2018 aikana. Tuolloin uuden yhdistyksen ensimmäinen syyskokous järjestettäisiin vuoden 2018 syksyllä ja uusi hallitus aloittaisi toimintansa tammikuussa 2019.

Hallituksen kesäpäivillä keskusteltiin, että mikäli tällaisella aikataululla halutaan tehdä päätöksiä, pitää yhdistymissopimus saada valmiiksi elokuussa. Meillä tuleekin olla selkeä näkemys siitä, siitä mitä yhdistymissopimukseen kirjataan.  

Ylläolevien jo keskusteltujen asioiden lisäksi hallituksen mielestä alallemme keskeisiä asioita, joille tarvitaan oma vastuuhenkilö tai vastaava ovat meidän yhteytemme kansainvälisiin järjestöihin (mm. efsli, Wasli) ja alamme sidosryhmiin (TTYR). Spesifiä osaamista alamme koulutuksista ja opinnoista on viittomakielen tulkilla. Tämän lisäksi uuden ammattiyhdistyksen lehden asiat on mietittävä.

Uudet tuulet -tapaamisissa näistä asioista keskusteltiin ja kevätkokouksessa muutamat jäsenet ilmoittivat halukkuutensa osallistua esimerkiksi työryhmään, jossa yhdistymistä työstettäisiin. Hallituksessa me kiitämme innokkuudesta ja halukkuudestanne osallistua  ja vaikuttaa. Jos haluat vielä vaikuttaa tuleviin neuvotteluihin tai koet, että olemme jättäneet huomiotta jotain olennaista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen hallitus2017@tulkit.net viimeistään 30.6 mennessä. Otamme myös kommentteja vastaan drive-dokumenttiin, joka on lähetetty jäsenille toukokuussa: https://docs.google.com/document/d/1P84_C3eO50pzCULMHOoke-LfmZxlMdOYF4Rn...

Syyskokousviikonloppu Tampereella 30.9.-1.10.2017

Toisin kuin aiemmin on ilmoitettu, pidetään SVT:n syyskokous sunnuntaina 1.10. Tampereella Scandic City -hotellissa. Tarjolla on myös alaamme liittyvä ajankohtainen luento, jonka aihe ja esittäjä vahvistetaan myöhemmin. Tämän lisäksi tarjoamme jokaiselle syyskokoukseen tulevalle illan Komediateatterissa lauantaina 30.9. Pääsemme nauttimaan stand uppia Sutela ja Salminen -esityksen malliin. Sitä ennen kokoonnumme ruokailemaan omakustanteisesti Panimoravintola Plevnaan. Syyskokouspäivänä tarjoamme lounaan ja kahvit.

Scandic City -hotellissa on varattuna kiintiö huoneita, joihin majoittumalla saat alennusta huoneen hinnasta. Matkakuluista korvataan 20 euron ylittävästä osuudesta puolet. Varaa jo viikonloppu kalenteriisi!

Aikataulu

Lauantai 30.9.

Ruokailu: Panimoravintola Plevnassa 16.30-19

ohjelmaa: Komediateatteri: Stand up- esitys Sutela ja Salminen 19.30

Sunnuntai 1.10.

Syyskokous, Scandic City

10-12 Syyskokous

12-13 Lounas

13-15 Luento

15-15.30kahvit ja päivän päätös

Vielä hajatelma loppuun...

SVT:n hallitus osaa herkutella kokoustamisella. Hallituslaiset matkaavat kokouspaikalle läppäreiden ja tablettien kanssa, virittelevät itsensä kokousmoodiin ja kokoustavat. Hyvä ruoka ja miljöö ilahduttavat, mutta muu virkistäytyminen tuppaa jäämään käsiteltävien asioiden siimekseen. Niin kävi nytkin. Aikaa meillä olisi kai pitänyt olla enemmän, että olisimme päässeet eroon tietoteknisistä välineistä ja kalentereista. Toisaalta on tämä hallitus oppinut juttelemaan, ollaan tultu tutuiksi ja aletaan olla oma hallitusporukkamme - ja sehän on jo jotain.

Nyt kun syksyn linjat alkavat hahmottua ja kalenterin mukaan juhannus lähestyy, siirtyy hallitustyökin kesälomalle. Tämä tosin tarkoittaa sitä, että riippumaton, marjanpoiminnan ja reissuamisen keskelläkin käymme lukemassa sähköpostia, vastaamme kiireellisiin viesteihin, kokoamme teidän viestinne yhdistymisestä yhteen tiedostoon ja pohdimme omaa näkemystämme yhdistyssopimukseen. Näin tänä vuonna.

Elokuussa palataan “ääneen”,  seuraa somea.

Hyvää kesää kaikille!

Käynnissä olevan Kelan kilpailutuksen johdosta on SVT:n jäsenten keskuudessa syntynyt huoli oman työsuhteensa ehdoista. Kelan kilpailutusasiakirjojen mukaan Kelan sopimusehtoihin tulee muutoksia, jotka koskevat muun muassa tulkkauksen peruuntumista ja matka-ajan korvaamista. Kyseiset ehdot koskevat kuitenkin Kelan ja palveluntuottajan välistä sopimusta. Ne eivät tule automaattisesti sovellettavaksi työntekijän työsuhteessa.

Työntekijän työsuhteen ehdoista on sovittu työsopimuksessa. Esimerkiksi matka-ajan korvaamisesta voi olla ehto nimenomaisesti työsopimuksessa tai työsopimuksessa voi olla ehto, että työsuhteessa sovelletaan SVT:n suositusta. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa tällaista työsopimuksen ehtoa. Työnantaja laskee uuden kilpailutuskauden kulut hintoihinsa, eikä muutoksien tule vaikuttaa tulkin palkkaan. Alallamme on siis suuret paineet nostaa tulkkaustuotteiden hintoja, jotta esimerkiksi matka-ajan kulut saadaan katettua.

Työsopimuksen ehdon muuttaminen edellyttää tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisperusteita ja sen toteuttamisessa tulee noudattaa työsopimuksen irtisanomisajan mittaista ilmoitusaikaa. Työnantajan tulee näyttää taloudelliset ja tuotannolliset perusteet toteen. Lisäksi jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää, tulee työsopimuksen ehdon muuttamista edeltää yhteistoimintalain mukaiset YT-neuvottelut.

Mikäli työnantaja pyrkii muuttamaan työsopimuksesi ehtoja, ota yhteyttä Akavan Erityisalojen lakimieheen Tuire Torvelaan.

Kelan kilpailutus tuntuu sekoittaneen alamme toimijoiden pakkaa todella paljon. Työnantajat ovat parhaillaan laatimassa tarjouksia tämänhetkisten asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Tällä kertaa kilpailutuksessa työntekijöiden kokemusvuodet vaikuttavat laatupisteisiin. Etukäteen tämä tuntui hyvältä ja toivotulta muutokselta: vihdoinkin laatu otetaan huomioon edes jollain tavalla!

Laadun huomiointi on kuitenkin saanut uusia, odottamattomia sävyjä. Olemme saaneet tietoomme, että jotkut työnantajat ovat pyytäneet suostumusta niiltä työntekijöiltä, joilla on vähän kokemusvuosia, että heidät voisi jättää pois tarjouksesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että työntekijää ei ilmoitettaisi työnantajan resurssiksi. Tällä pyritään siihen, etteivät laatupisteet laskisi matalan kokemusvuosikeskiarvon vuoksi. Tällaista toimintaa ei voi missään tapauksessa hyväksyä!

Työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle työsopimuksen mukaisia työtehtäviä. Työnantaja ei voi yksipuolisesti jättää ilmoittamatta työntekijää työnantajan resurssina nyt käynnissä olevassa kilpailutuksessa. Laatupisteiden kalastelu ei missään nimessä oikeuta tähän!

Mikäli työnantajasi lähestyy sinua pyytääkseen sinulta tällaiseen toimintaan lupaa, niin korostamme, että työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti toimia näin, eikä sinulla ole velvollisuutta antaa suostumustasi siihen, että sinua ei mainittaisi työnantajan resurssina.

Mikäli annat suostumuksesi, niin sinun on hyvä huomioida sen seuraamukset:

 • työnantaja ei voi tarjota sinulle Kelan tilauksiin perustuvaa tulkin työtä 1.1.2018 alkavalla sopimuskaudella (ellei rekrytointia avattaisi sopimuskauden aikana uudelleen)

 • ainoa mahdollisuutesi saada työtä 1.1.2018 alkavalla sopimuskaudella ovat kolmannen tahon tilauksiin perustuvat tulkkaukset tai opetukset.

Pahimmillaan suostumus voisi johtaa siihen, että jäisit oman alasi työmarkkinoiden ulkopuolelle koko Kelan kilpailutuskaudeksi, tai että työnantaja irtisanoisi työsopimuksesi tarjottavan työn vähyyden vuoksi.

SVT peräänkuuluttaa alamme työnantajilta laadukasta ja työntekijöitään kunnioittavaa toimintaa kilpailutuksesta huolimatta!

Rekrytointi vuodelle 2018 on alkanut. On siis aika nostaa tuntosarvet pystyyn ja kiinnittää huomiota työsopimuksen sisältöön!

Viime vuosina olemme pyrkineet tuomaan esille tuntisopimuksen, nollatuntisopimuksen ja kuukausipalkan eroja ja niiden hyviä ja huonoja puolia. Keskustelua on käyty monella eri foorumilla. Näiden sopimusten ohelle on nyt tullut uudenlaisia avauksia, kuten esimerkiksi toimeksiantosopimus. Tällaisen sopimuksen hyväksyessään tulee olla tarkkana: sitä ei tule sekoittaa tuntityösopimukseen. Toimeksiantosuhteessa työn suorittajalla on itsenäinen asema, kun taas työsuhteessa työnantajalla on työnjohto-oikeus. Toimeksiantosuhteessa tulkin tulee ottaa itselleen yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Hänet siis luokitellaan yrittäjäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että toimeksiantosopimuksella työskentely ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysturvaa eikä palkansaajan eläkettä. Työttömyysturvan tullessa kyseeseen, TE-toimisto arvioi, katsotaanko toiminta pää- vai sivutoimiseksi yrittämiseksi. Jos se katsotaan sivutoimiseksi, on tulkilla oikeus soviteltuun päivärahaan, jos muut edellytykset täyttyvät (esim. työssäoloehto). Jos toiminta katsotaan päätoimiseksi, oikeutta päivärahaan ei ole.

Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaneen, YEL:in ottaneen tulkin kannattaa harkita toiminimen perustamista, sillä toiminta on yrittäjämuotoista. Tällöin kannattaa selvittää mahdollisuudet starttirahan saamiseen sekä muut yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät asiat. Lisätietoa saat Akavan Erityisalojen itsenäisen ammatinharjoittajan oppaasta https://akavanerityisalat.fi/edunvalvonta/ammatinharjoittaja_yrittaja tai lakimieheltämme Tuire Torvelalta.

Toinen yrittäjyyspohjainen malli on toimia alihankkijana toiminimellä, jolloin voi itse määritellä mm. oman tuntihintansa. Alihankkija laskuttaa työnsä yritykseltä, jonka kanssa on tehnyt alihankintasopimuksen.

Hyödyllisiä kysymyksiä työhaastatteluun

Tarjolla on toki myös perinteisiä työsopimuksia. Työhaastatteluun kannattaa valmistautua kunnolla! Haastattelussa kannattaa kysyä muun muassa työsuhteen eduista. Listasimme alle käyttökelpoisia kysymyksiä työhaastattelua varten.

 • Noudatatteko jotain TESiä tai SVT:n suosituksia?

 • Tarjoatteko työsuhdetta vai toimeksiantosuhdetta?

 • Millaista työterveyshuoltoa yrityksenne tarjoaa?

 • Pidättekö kiinni työaika- ja vuosilomalaeista, myös pitkien tilausten kohdalla?

 • Tarjoatteko palkallisia kouluttautumispäiviä?

 • Miten sairasloman palkka määräytyy?

 • Miten pidätte työntekijöistänne huolta? Onko yrityksessänne esimerkiksi jonkinlaista tykytoimintaa?

 • Kuinka pyritte sitouttamaan työntekijänne yritykseenne?

 • Millä tavoin työntekijänne pääsevät vaikuttamaan yrityksen asioihin? Kuuluuko työtapoihin esimerkiksi säännölliset palaverit, joissa kuullaan työntekijöitä?

 • Onko yrityksessä luottamusvaltuutettu/luottamusmies?

 • Miten työkokemus näkyy palkkauksessanne?

 • Millaiset tulkin työsopimuksen peruutusehdot ovat?
  Vaikka Kela tulevassa kilpailutuksessa muuttaisi ehtojaan, eikä yritys enää saisi tilauksen peruuntuessa mitään korvausta Kelalta, se ei silti saa vaikuttaa työntekijän palkan ehtoihin! Yritysten on laskettava tämä riski hintoihinsa.

SVT:n hallitus on jäseniään varten ja voit aina varmistaa meiltä mieltäsi askarruttavia asioita. Muistathan hyödyntää ammattiliittomme  AE:n lakimiespalvelut. Tuire Torvela vastaa mielellään kysymyksiisi ja antaa asiantuntevan näkemyksensä sinulle tarjotusta työ- ja toimeksiantosopimuksesta ennen sen allekirjoittamista. On tärkeää, että tiedät, mitä allekirjoitat.

Onnea työnhakuun!

Uusi hallitus kokoontui loppiaisena Helsinkiin aloittamaakseen hallitustyötään livenä ja etäillen. Asialistalla tuntui olevan taas paljon kantaa otettavaa, suunniteltavaa ja päätettävää. Uudet hallituslaiset Roni ja Eveliina pääsivätkin tosi toimiin ja hallituksen jatkajat Emilia, Anna, Marika, Matu, Eija ja Kirsi verryttelivät joululoman jälkeen itsensä työmoodiin.

Hallituksen järjestäytyminen

Marraskuun lopulla pidetyssä perehdytysviikonlopussa olimme saaneet tehtävät ja vastuualueet hyvin sovittua. Tässä kokouksessa valitsimme vielä varapuheenjohtajaksemme Marjo-Leea (Matu) Alapurasen. Uskomme, että Emilia ja Matu ovat hyvä kaksikko työssään. Alla vielä koonti hallituksen pesteistä:

Puheenjohtaja: Emilia Norppa

Varapuheenjohtaja: Matu Alapuranen

Sihteeri : Matu Alapuranen

Talous: Eija Mäkinen

Edunvalvonta: Emilia Norppa, Eija Mäkinen (TTYR), Roni Kamil (tulkkikortti),

Kirsi Torkkeli (luottikset)

Tiedotusvastaavat: Emilia Norppa, Eveliina Pätsi (some-vastaava)

Koulutusvastaava: Anna Pyykkönen

Opiskelijavastaava: Eveliina Pätsi

Kansainvälisyysvast.: Marika Mäkilä

Kielisilta: Taina Loimo

Yhdyshenkilövast.: Kirsi Torkkeli

Suositusneuvottelut

Suositusneuvotteluja käytiin juuri joulun alla (21.12). Hyväksyimme pienin viilauksin nykyiset suositukset kuluvalle vuodelle (1.2.2018 saakka). Palkkoihin vaikuttava yleiskorotus 1% tulee voimaan toukokuulta.

Suositusneuvotteluja on tarkoitus jatkaa hiihtolomkauden koittaessa. Tällä hetkellä sovittuna ajankohtana on helmikuu. Tuolloin on tarkoitus jatkaa 1.2. 2018 voimaan tulevien suositusten neuvotteluja. Suurimpana mahdollisena muutoksena toivomme tuovamme jäsenillemme ns. kiinteän palkanosan mallin. Tämä on asia, joka on tullut vuosien aikana esille niin työnantaja- kuin työntekijäpuoleltakin. Se herättää ajatuksia puolesta ja vastaan ja selvitettävää meillä neuvottelupöydän osapuolilla riittää. Katsotaan, miten asia etenee.

SVT:n uudet tuulet - keskustelutilaisuudet

Alueellisten iltojen, tai oikeammin SVT:n uusien tuulien keskustelutilaisuuksien aikataulut saatiin pääosin sovittua ja jokainen meistä hallituslaisista on varannut jo vähintään yhden illan /päivän kalenteristaan tavatakseen väkeämme, jäseniämme. Tästä kuulemme & luemme pian lisää, kun saamme kutsut ja alustuksen blogiin, facebookiin ja alueellisille postituslistoille. Kannattaa seurata ilmoittelua ja pitää kalenteri käsillä.

Kevätkokous ja tulkkipäivät 6.-7.5. Helsingissä

Tämän kevään kevätkokous sai palstatilaa viime Kielisillassa. Valitettavasti ajankohta oli virheellinen. Korjattakoon se tässäkin: Kevätkokouksemme ja tulkkipäivät pidetään 6.-7.5. Helsingissä. Järjestelyt päivien suhteen ovat jo alkaneet. Toivotaan, että onnistumme tarjoamaan niin keskustelua, tietoa kuin virkistystäkin.

Nordic-seminaari Norjassa

19.-21.5.2017 Tromssassa järjestettävään Nordic-seminaariin etsitään matkanjohtajaa. Mikäli tunnet kiinnostusta ja osaamista tulkkien ryhmämatkan järjestämiseen ja matkanjohtajana toimimiseen, ota yhteyttä Marika Mäkilään (kv-vastaava(ät)tulkit.net). Nordic on nyt niin mukavassa matkassa, että sinne kannattaa lähteä isommallakin porukalla!

Tulkkauksen kolmiportaisuus

Tupa ry on tehnyt Kelalle ehdotuksensa tulkkausten luokittelusta kolmeen eri  luokkaan nykyisten kahden sijaan. Luokitteluun vaikuttavat mm. vuorovaikutuksen taso ja tahti, henkilömäärä, asiakkaan rooli tilanteessa, tilanteen vaativuus ja julkisuus. Voidaan todeta, että osa nykyisen vaativan ja perustason tulkkauksista siirtyisi luokittelun mukaan keskimmäiseen luokkaan. Tästä luokittelusta toivotaan työvälinettä Kelan välitykselle. Esittelemme mallin piakkoin jäsenistöllemme sähköpostitse ja toivomme saavamme siihen runsaasti kannanottoja. Pysy siis ”linjoilla”.

Työhön mars..

Kokoustettuamme hallituksemme siirtyi työn pariin. Jokaisella on omat vastuut ja sen mukaiset työt. Julkisimmillaan työ näkyy TTYR:n kokouksissa, suositusneuvotteluihin liittyvissä posteissa sekä Uusien tuulien tilaisuuksien myötä läpi Suomen maan. Jos teille tulee kysyttävää, olkaa yhteydessä!

Terveisin hallitus2017@tulkit.net

 

Kokoonnuimme vanhan ja uuden hallituksen väen kanssa Kirkkonummen Långvikiin 26.-27.11. Uuden hallituksen jäsenet ja varajäsenet pääsivät tutustumaan meihin hallituslaisiin ja ennen kaikkea hallituksen työskentelyyn. Kokoustamisen ohella luotasimme katseita tulevaan vuoteen ja hallistuslaisten vastuualueisiin. Samalla vanhat hallituslaiset, Terhi Kalliomäki ennen kaikkea, jättivät meille jatkajille tehtäviään ja vastuitaan. Terhi on ollut monen vuoden ajan hallituksen supernainen ja jättääkin meille huisin haasteen ja suuren määrän täytettäviä tehtäviä. Onneksemme Terhi on lupautunut osallistumaan hallituksen ulkopuolisena jäsenenä muutamaan työryhmään, siitä kiitos jo etukäteen.

Kuvassa näette uuden hallituksemme, joka poseerasikin varsin topakasti. Tässä me olemme (vasemmalta oikealle): Anna Pyykkönen, Emilia Norppa (pj.), Marika Mäkilä, Kirsi Torkkeli, Taina Loimo (varajäsen), Marjo-Leea Alapuranen, Eveliina Pätsi, Eija Mäkinen, Kirsi Mykkänen (varajäsen) ja Taina Laitinen (hallitusharjoittelija). Kuvasta puuttuu uusi vahvistuksemme Roni Kamil.

SVT:n kokouksen asialistalla olivat mm. TTYR,  suositusneuvottelut ja tuleva kilpailutus. Hallituksen uusien tuulien käytännön toteutusta ja helmi- maaliskuussa toteutettavia alueellisia tapaamisia suunniteltiin myös. Osansa keskustelussa sai myöskin Chabla.

Saamme silloin tällöin pohtivia yhteydenottoja ja kyselyjä siitä, miten ja kuinka paljon SVT vaikuttaa alamme työkiemuroihin. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustusten ohella tehdään paljon ns. näkymätöntä työtä, jonka esiin tuominen on ei ole aina yksinkertaista. Kokouspäivien aikana keskusteluissa näkyi ja kuului, että vaikutustyötä tehdään paljon. Suuren mittakaavan asioissa vaikutustyön tekeminen on pitkäpinnaista hommaa, eikä tuloksia voi odottaa hetkessä. Meiltä on aina edustus Kelan järjestämissä tapaamisissa, olemme tarvittaessa yhteydessä Tupaan ja edustamme myös TTYR:ssä. Kaikki tämä osallistuminen edesauttaa meitä etenemään tavoitteitamme kohti. Esimerkiksi nyt kilpailutuksen lähestyessä pyrimme vaikuttamaan suoraan tulkkaustuotteisiin ja niiden hinnoitteluun suositustemme kautta. Ilmeisesti meidän tulee tehdä työmme näkyvämmäksi esimerkiksi olemalla aktiviisempia somessa. Jospa uskoisimme sen verrattomaan voimaan.

Suositusneuvottelut

Suositusneuvottelut alkoivat viime viikolla, kun Terhi ja Emilia tapasivat Tupa ry:n Tuomas Eivolan kanssa. Näyttäisi siltä, että vuoden 2017 suositukset päivittyvät vain yleiskorotuksien verran. Vuodesta 2018 eteenpäin käytettäviin suosituksiin onkin sen sijaan tulossa suuria muutoksia. Niistä kerromme kuitenkin vasta sitten, kun asioista on sovittu neuvottelupöydässä. Seuraa some-päivityksiämme!

Kelan kilpailutus

Olemme juuri lähettäneet Kelalle tulevaan kilpailutukseen liittyvän kannanottomme. Toimme esille kantamme tilausten jakamisesta kolmeen ryhmään vaativuustason mukaisesti. Tilaukset lajiteltaisiin perustasoon, keskitasoon ja vaativaan tasoon. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tilanteen luonne, asiakkaan rooli tilanteessa tai henkilömäärä. Kuten tähänkin asti, pidämme tärkeinä asioina tilausten optimointia, yritysten työnjohto-oikeutta, työaikalain kunnioittamista tilauksia välitettäessä sekä sitä, että saadaan tilauksiin oikea / lähellä oleva tulkki sen sijaan, että tulkkeja ajatetaan ristiin rastiin.

TTYR Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä

Olemme iloisia siitä, että meillä on työvälineenä myös TTYR.  Sen vahvuus on varmasti sen monialaisuus. Jäseniä on laajalti koko tulkkauskentältä: Suomen Kuurosokeat ry, Kuurojen Liitto ry, Kuulonhuoltoliitto ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen Kirjoitustulkit ry, Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö sekä Diakin ja Humakin edustajat. TTYR toimii tulkkausalaan liittyvän keskustelun ja tiedonvaihdon välineenä sekä antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Syksyn aikana TTYR järjesti  Yhdenvertaisuutta etsimässä -laatuseminaarin sekä työpajan asiakaslähtöisestä palvelujen tuottamisesta. TTYR on juuri avannut oman Facebook-sivun, jolla toivotaan käyvän keskustelua alamme tärkeistä aiheista. Myös laatuseminaarin kooste on luettavissa sivun kautta. Lukekaa ja kommentoikaa!

Chabla

Keskustelimme viime viikolla toimintansa aloittaneesta Chablasta. Kyseessä on uusi mobiilitulkkaussovellus, jonka on kehittänyt Signmark Productions. SVT on ollut asiantuntijatahona mukana kommentoimassa Chablaa jo sen kehittämisvaiheessa. Meiltä on myös ollut mukana testaaja, joka on tuonut esille tulkin näkökulmaa. Chablan hinnoittelu on tällä hetkellä taiteilua, koska kyseessä on vasta pilottivaihe, jonka kautta etsitään oikeaa toimintatapaa ja hintaa.

Mobiilitulkkaus tulee huomioida suosituksissamme tulevaisuudessa, mutta vuoden 2017 suosituksissa sitä ei vielä nähdä. Päätimme kerätä kokemuksia ja ehdotuksia kentältä ja yhdessä kanssanne luoda toimivan suosituksen vuodesta 2018 alkaen. Kuukausipalkkaisessa ja kiinteän palkanosan työmuodoissa minuuttitaksainen mobiilitulkkaus ei tuota hankaluuksia, mutta tuntipalkkaisen työntekijän kohdalla tilanne on ongelmallinen. Kertokaa siis kokemuksianne ja ehdotuksianne chablaavan tulkin palkkaukseen ja työaikaan liittyvistä asioista edunvalvonta(ät)tulkit.net.

 

Kaiken kaikkiaan kokousviikonloppumme oli kovin runsas. Se sisälsi paljon kokoustamista, keskustelua ja suunnittelua. Iloksemme pääsimme myös nauttimaan ihanasta ruuasta viihtyisässä ja esteettisessä miljöössä ja tietysti toistemme hyvästä seurasta. Voidaan sanoa, että hallituksella on hyvä tekemisen meininki - nuoremmat sanoisivat kai, että hyvä pössis. Näin on hyvä jatkaa.

 

 

Sivut