Kelan sopimusehdot eivät vaikuta suoraan työtekijöihin

Käynnissä olevan Kelan kilpailutuksen johdosta on SVT:n jäsenten keskuudessa syntynyt huoli oman työsuhteensa ehdoista. Kelan kilpailutusasiakirjojen mukaan Kelan sopimusehtoihin tulee muutoksia, jotka koskevat muun muassa tulkkauksen peruuntumista ja matka-ajan korvaamista. Kyseiset ehdot koskevat kuitenkin Kelan ja palveluntuottajan välistä sopimusta. Ne eivät tule automaattisesti sovellettavaksi työntekijän työsuhteessa.

Työntekijän työsuhteen ehdoista on sovittu työsopimuksessa. Esimerkiksi matka-ajan korvaamisesta voi olla ehto nimenomaisesti työsopimuksessa tai työsopimuksessa voi olla ehto, että työsuhteessa sovelletaan SVT:n suositusta. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa tällaista työsopimuksen ehtoa. Työnantaja laskee uuden kilpailutuskauden kulut hintoihinsa, eikä muutoksien tule vaikuttaa tulkin palkkaan. Alallamme on siis suuret paineet nostaa tulkkaustuotteiden hintoja, jotta esimerkiksi matka-ajan kulut saadaan katettua.

Työsopimuksen ehdon muuttaminen edellyttää tuotannollisia ja taloudellisia irtisanomisperusteita ja sen toteuttamisessa tulee noudattaa työsopimuksen irtisanomisajan mittaista ilmoitusaikaa. Työnantajan tulee näyttää taloudelliset ja tuotannolliset perusteet toteen. Lisäksi jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää, tulee työsopimuksen ehdon muuttamista edeltää yhteistoimintalain mukaiset YT-neuvottelut.

Mikäli työnantaja pyrkii muuttamaan työsopimuksesi ehtoja, ota yhteyttä Akavan Erityisalojen lakimieheen Tuire Torvelaan.