Mp-merkinnät huomioidaan jälleen

Lähetimme Kelaan palautetta koskien välityksen uutta, aiemmasta poikkeavaa toimintatapaa käyttöaikarajoitteiden eli mp-merkintöjen huomioinnissa (välityskeskuksen ohje kohta 7.7). TTYR:ltä ja Tupa ry:ltä saamiemme tietojen mukaan tulkin työajan ulkopuolisia henkilökohtaisia menoja ei aiemmasta poiketen enää huomioida lainkaan. Tilaukset sijoitetaan kalenteriin mp-merkinnöistä piittaamatta eikä niitä suostuta tämän jälkeen siirtämään pois palveluntuottajan vaatimuksista huolimatta. Tästä uudesta, tulkkien työ- ja matka-ajan hallinnointia merkittävästi haittaavasta käytännöstä ei ole tiedotettu yleisesti.

Saimme vastauksen nopeasti. Kela ilmoitti saaneensa runsaasti palautetta mp-merkintään liittyen ja ilmoitti palaavansa vanhaan käytäntöönsä, jossa välityskeskus huomioi mp-merkinnällä ilmoitetut rajoitteet samalla tavalla kuin ennenkin. Hienoa!

Alla lainaus Kelan tulkkauspalvelutiimin vastauksesta:

Vammaisten tulkkauspalvelun hankintaa koskevan tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankittavan palvelun kuvaus on määritelty tulkkiaika niin, että siihen ei sisälly päivän ensimmäinen matka lähtöpisteestä tulkkauskohteeseen eikä viimeinen matka tulkkauskohteesta lähtöpisteeseen. Tulkin työskentelyalue puolestaan muodostuu tulkkiprofiilissaan ilmoittamista kunnista. Näin ollen päivän ensimmäinen tilaus voi sijoittua mihin tahansa tulkin työskentelyalueella olevaan kuntaan ja tilaus voi alkaa samaan aikaan tulkkiajan kanssa tai viimeinen tilaus voi päättyä samaan aikaan tulkkiajan kanssa missä tahansa työskentelyalueen kunnista.

Palveluntuottajat ovat käyttäneet Muu poissaolo-merkintää ilmoittamaan Vammaisten tulkkauspalvelun välityskeskukselle tilapäisestä muutoksesta tulkin käytettävyyteen em. työskentelyalueella esim. henkilökohtaisen asian johdosta. Saatujen palautteiden perusteella välityskeskus huomioi jatkossa Muu poissaolo –merkinnällä ilmoitetut tulkin rajoitteet tilausten välitystyössä samalla tavalla kuin ne on huomioitu ennen 1.10.2015.