Syyskokoukset päättävät SVT:n ja KAJ:n yhdistymisestä

Yhdistymisneuvottelut etenevät, lisää tietoa syyskokouksessa. Viittomakielen tulkkien sananvalta säilyisi uudessakin yhdistyksessä.

SVT:n ja KAJ:n yhdistymisneuvotteluja jatkettiin jälleen kesätauon jälkeen 16.8. KAJ:n tiloissa Pohjoisesplanadilla. SVT:tä edustivat Emilia Norppa ja Kirsi Torkkeli, KAJ:ta puheenjohtaja Hanna Boman, toiminnanjohtajan sijainen Taina Ukkola ja varapuheenjohtaja Antti Kangasmäki.

Yhdistymissopimus käytiin kohta kohdalta läpi ja se tullaan esittelemään jäsenillemme syyskokouksessa Tampereella. Syyskokouksessa tehdään myös päätös yhdistymisestä. Mikäli molempien yhdistysten tulevissa syyskokouksissa äänestetään yhdistymisen puolesta, SVT ja KAJ voivat aloittaa yhdistymisen valmistelut heti vuoden 2018 alussa.

Ensimmäisenä aloitettaisiin uuden yhdistyksen nimen, toiminnan ja ilmeen suunnittelu. Nimen valintaan osallistettaisiin myös uuden yhdistyksen jäseniä, joten asiasta tulee lisää informaatiota yhdistymisestä päättämisen jälkeen. Tarkoitus on, että Emilia Norppa alkaisi perehdyttää KAJ:n toimiston väkeä viittomakielialaan heti alkuvuodesta 2018 ja yhteisiä palavereita aiheen ympärillä järjestettäisiin noin kerran kuukaudessa. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, alkuvuoden asialista täyttynee uuden kilpailutuskauden mukanaan tuomilla kiemuroilla.

Uuteen yhdistykseen perustettaisiin viittomakielen tulkeille oma työryhmä, jossa yhdistyksen toiminnanjohtaja on mukana. Työryhmässä voitaisiin käsitellä muun muassa edunvalvontaa, kansainvälisiä yhteyksiä, koulutuksia, alueellisia tapaamisia ja alaa koskevia lausuntoja. Työryhmä toimisi itsenäisesti ja raportoisi hallitukselle. Työryhmän lisäksi uusi yhdistys palkkaisi osa-aikaisen työntekijän alkuvuodelle 2019 jatkamaan toimiston perehdytystä viittomakielialaan.

Uusi yhdistys aloittaisi toimintansa tammikuussa 2019, ja sen hallitus valittaisiin syksyllä 2018. Uudessa hallituksessa olisi vähintään kaksi viittomakielen tulkkia.

SVT:n purkaminen tapahtuisi syyskokouksessa 2018. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2018 ajan SVT toimii itsenäisenä, Kielisilta ilmestyy ja tapahtumia järjestetään normaalilla tavalla. Tällä aikataululla viimeinen yhdistyksen kokous järjestettäisiin keväällä 2019, jolloin hyväksyttäisiin edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnettäisiin hallitukselle vastuuvapaus.

Jäsenten siirtyminen uuteen yhdistykseen hoidettaisiin mahdollisimman yksinkertaisesti. Suunnitelma on, että Akavan Erityisalojen jäsensihteerit lähettäisivät jäsenille uuden jäsenmaksun viitenumeron toimintaohjeineen. Kun jäsenmaksu on ensimmäisen kerran maksettu uudella viitenumerolla, on jäsenyys siirtynyt uuteen yhdistykseen automaattisesti.

Uuden yhdistyksen toimitila olisi KAJ:n nykyinen toimistotila Pohjoisesplanadilla.

Fuusion kautta jäsenmaksu SVT:n jäsenille laskisi nykyisestä 1,25 %:sta 1,1 %:iin. Opiskelijat olisivat jatkossakin täysivaltaisia jäseniä.

Yhdistysten tämänhetkiset jäsenlehdet Kajawa ja Kielisilta lakkaisivat vuoden 2018 lopussa. Niiden tilalle tulisi yhteinen julkaisu, johon koottaisiin toimituskunta ja päätoimittaja. SVT:n Wasli- ja efsli-jäsenyydet lakkaisivat, mutta uusi yhdistys voisi liittyä jäseneksi molempiin.

Yhdistymissopimus lähetetään syyskokoukseen osallistuville etukäteen luettavaksi. KAJ:n puheenjohtaja Hanna Boman ja toiminnanjohtajan sijainen Taina Ukkola osallistuvat syyskokoukseemme. He ottavat mielellään jo etukäteen vastaan kysymyksiä jäseniltämme ja vastaavat niihin syyskokouksessa. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen puheenjohtaja@tulkit.net.