Töitä vuonna 2018

Rekrytointi vuodelle 2018 on alkanut. On siis aika nostaa tuntosarvet pystyyn ja kiinnittää huomiota työsopimuksen sisältöön!

Viime vuosina olemme pyrkineet tuomaan esille tuntisopimuksen, nollatuntisopimuksen ja kuukausipalkan eroja ja niiden hyviä ja huonoja puolia. Keskustelua on käyty monella eri foorumilla. Näiden sopimusten ohelle on nyt tullut uudenlaisia avauksia, kuten esimerkiksi toimeksiantosopimus. Tällaisen sopimuksen hyväksyessään tulee olla tarkkana: sitä ei tule sekoittaa tuntityösopimukseen. Toimeksiantosuhteessa työn suorittajalla on itsenäinen asema, kun taas työsuhteessa työnantajalla on työnjohto-oikeus. Toimeksiantosuhteessa tulkin tulee ottaa itselleen yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Hänet siis luokitellaan yrittäjäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että toimeksiantosopimuksella työskentely ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysturvaa eikä palkansaajan eläkettä. Työttömyysturvan tullessa kyseeseen, TE-toimisto arvioi, katsotaanko toiminta pää- vai sivutoimiseksi yrittämiseksi. Jos se katsotaan sivutoimiseksi, on tulkilla oikeus soviteltuun päivärahaan, jos muut edellytykset täyttyvät (esim. työssäoloehto). Jos toiminta katsotaan päätoimiseksi, oikeutta päivärahaan ei ole.

Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaneen, YEL:in ottaneen tulkin kannattaa harkita toiminimen perustamista, sillä toiminta on yrittäjämuotoista. Tällöin kannattaa selvittää mahdollisuudet starttirahan saamiseen sekä muut yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät asiat. Lisätietoa saat Akavan Erityisalojen itsenäisen ammatinharjoittajan oppaasta https://akavanerityisalat.fi/edunvalvonta/ammatinharjoittaja_yrittaja tai lakimieheltämme Tuire Torvelalta.

Toinen yrittäjyyspohjainen malli on toimia alihankkijana toiminimellä, jolloin voi itse määritellä mm. oman tuntihintansa. Alihankkija laskuttaa työnsä yritykseltä, jonka kanssa on tehnyt alihankintasopimuksen.

Hyödyllisiä kysymyksiä työhaastatteluun

Tarjolla on toki myös perinteisiä työsopimuksia. Työhaastatteluun kannattaa valmistautua kunnolla! Haastattelussa kannattaa kysyä muun muassa työsuhteen eduista. Listasimme alle käyttökelpoisia kysymyksiä työhaastattelua varten.

 • Noudatatteko jotain TESiä tai SVT:n suosituksia?

 • Tarjoatteko työsuhdetta vai toimeksiantosuhdetta?

 • Millaista työterveyshuoltoa yrityksenne tarjoaa?

 • Pidättekö kiinni työaika- ja vuosilomalaeista, myös pitkien tilausten kohdalla?

 • Tarjoatteko palkallisia kouluttautumispäiviä?

 • Miten sairasloman palkka määräytyy?

 • Miten pidätte työntekijöistänne huolta? Onko yrityksessänne esimerkiksi jonkinlaista tykytoimintaa?

 • Kuinka pyritte sitouttamaan työntekijänne yritykseenne?

 • Millä tavoin työntekijänne pääsevät vaikuttamaan yrityksen asioihin? Kuuluuko työtapoihin esimerkiksi säännölliset palaverit, joissa kuullaan työntekijöitä?

 • Onko yrityksessä luottamusvaltuutettu/luottamusmies?

 • Miten työkokemus näkyy palkkauksessanne?

 • Millaiset tulkin työsopimuksen peruutusehdot ovat?
  Vaikka Kela tulevassa kilpailutuksessa muuttaisi ehtojaan, eikä yritys enää saisi tilauksen peruuntuessa mitään korvausta Kelalta, se ei silti saa vaikuttaa työntekijän palkan ehtoihin! Yritysten on laskettava tämä riski hintoihinsa.

SVT:n hallitus on jäseniään varten ja voit aina varmistaa meiltä mieltäsi askarruttavia asioita. Muistathan hyödyntää ammattiliittomme  AE:n lakimiespalvelut. Tuire Torvela vastaa mielellään kysymyksiisi ja antaa asiantuntevan näkemyksensä sinulle tarjotusta työ- ja toimeksiantosopimuksesta ennen sen allekirjoittamista. On tärkeää, että tiedät, mitä allekirjoitat.

Onnea työnhakuun!