Tulkkien asiantuntijuutta ei pidä jättää huomiotta

Kela järjestää tänään 4.10. tulkkauspalvelun asiakkaille ja asiakasjärjestöille tilaisuuden, jossa kerrotaan ja keskustellaan tulevista muutoksista ja palvelulupauksesta. Tulkkien ammattijärjestöt eivät ole tervetulleita tilaisuuteen, eikä erillistä tapaamista ole järjestetty. Tämä välittää kuvan, että tulkkijärjestöjen asiantuntijuutta ei arvosteta.

Kela teki uudelle kaudelle toivottuja uudistuksia, kuten toivetulkkilista ja tulkkausten toteuttaminen lähipalveluna. Hyvän tulkkauspalvelun avaimet olivat jo Kelan käsissä. Tarvitaan kuitenkin alan syvällistä tuntemusta, jotta lopputuloksesta saadaan toimiva.

Yksi palvelun parantamisen avaimista on laadun mittaaminen. Nykyiset laatukriteerit ovat hyvä alku, mutta hyöty menetetään tulkkiresurssia leikkaamalla. Tällä hetkellä kilpailutus rajaa ulos tulkkeja, joilla on hyvin spesifiä osaamista esimerkiksi vieraissa kielissä tai tulkkausmenetelmissä. Myös kuurojen tulkkien asiantuntijuus erityisesti kuurosokeiden toistotulkkauksessa ja maahanmuuttajien tulkkauksessa uhkaa jäädä kokonaan hyödyntämättä. Ammattikuntaamme ajetaan työttömäksi perusteetta, emmekä voi hyväksyä sitä.

Emme ymmärrä, miksi tulkkien monipuolisia työnkuvia rajataan tulevalla kaudella. Moni viittomakielen tulkki on myös pätevä kirjoitustulkki sekä puhevammaisten tulkki ja hallitsee tämän päälle kuurosokeiden tulkkausmenetelmät. Nyt he eivät voineet valita näitä kaikkia tuoteryhmiä, jolloin heidän työnkuvansa yksipuolistuu. Tulkin osaaminen syntyy vuosien työn tuloksena. Ammattikuntamme elinvoimaisuuden ja kehittymisen kannalta on kestämätöntä tehdä mielivaltaisia rajauksia tulkin työnkuvaan.

Toivomme, että Kela ottaa huolemme todesta, eikä pidä sitä vain muutosvastarintana. Me alamme asiantuntijoina näemme tämän kilpailutuksen tuovan ongelmia ja toivomme todella, että Kela hyödyntää asiantuntijuuttamme ennen kuin on liian myöhäistä.