Tulkkirekisteristä tulkkikorttiin?

Jo lakkautetun tulkkirekisterin tilalle ei ole vielä perustettu uutta järjestelmää tulkkien tietojen ja taitojen kartoittamiseksi. Kelalla on tiedot tulkeista tulkkiprofiilin muodossa, mutta tulkkauspalvelun tuottajat tai käyttäjät eivät voi käyttää järjestelmää.

Virpi Thurén kirjoitti tulkkien auktorisoinnista vuonna 2011 ja kuvaili mahdollisia auktorisointi- tai rekisterijärjestelmiä viittomakielen tulkeille. Kuten useilla muilla ammattialoilla, myös tulkeilla sopisi olla virallinen ammattinimike ja viranomainen tulkkirekisterin ylläpitäjänä. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä pitkä matka, ja ensimmäinen askel voisi olla oman, järjestöjen ylläpitämän rekisterin perustaminen – taas kerran.

SVT:n ja Terhi Kalliomäen ideaa tulkkikorteista on kehitetty eteenpäin, ja tulkkikorttijärjestelmää on kuluvan vuoden aikana esitelty Tupa ry:n, TTYR:n, Kelan, Diakin ja SVT:n edustajille. SVT:n nettisivujen ylläpitäjä, Kairo oy rakentaisi tulkkikorttijärjestelmän yhdessä siihen valitun projektityöryhmän kanssa.

Järjestelmän piirteitä:

– Internetissä (tulkit.net) oleva henkilökohtainen tulkkikortti, jonka ulkoasuun ja tietoihin tulkki voi itse vaikuttaa.

– Tulkeilla mahdollisuus osoittaa omaa ammatillista kehittymistä.

– Palveluntuottajilla ja Kelalla omat käyttäjäoikeudet, joilla enemmän oikeuksia ja näkee enemmän tietoa tulkeista.

– Kelalle näkyy kaikki tiedot tulkeista

– Työnantajalla oikeudet lisätä esimerkiksi tiedot koulutuspäivistä.

– Asiakkaille oma ikkuna, joista näkee tiedot, jotka tulkki haluaa julkisesti näyttää.

– Asiakkaalle voi näkyä esimerkiksi videoesittely, kuva, työalue, erikoisosaamisalueet, sähköpostiosoite.

– Kommenttikenttä on myös mahdollinen.

– Järjestelmän pääkäyttäjänä on SVT:n tai TTYR:n valitsema henkilö, jolla on käytössään työryhmä ongelmien varalta.

Tärkeimpänä uudistuksena olisi mobiilikäyttöliittymä, jonka avulla palveluntuottajat ja käyttäjät voisivat hyödyntää tulkkikorteissa olevaa tietoa. Tulkeilla olisi mahdollisuus päivittää tietoja ammattitaidostaan ja erikoisosaamisalueistaan asiakkaiden ja Kelan välityskeskuksen nähtäville. Tämä kannustaisi tulkkien aktiivisuutta kehittymiseen ja kouluttautumiseen, mikä taas lisää asiakkaiden luottamusta tulkkauspalveluun.

Nykyinen toimeksiantojen jaottelu helppo/vaativa ei tue tulkkien taitotasojaottelua. Jos toimeksiannot jaotellaan myöhemmin useampaan tasoon, tulkkikorteissa näkyisi myös tulkin taitotaso. Jatkokehityksen kannalta olisi tärkeää olla yhteistyössä puhevammaisten tulkkauksen ja kirjoitustulkkauksen järjestöihin sekä mahdollisesti puhuttujen kielten tulkkien järjestöihin.

Haluatko kysyä asiasta lisää?

Roni Kamilin opinnäytetyö tulkkikorteista valmistuu keväällä 2017. Hänet valittiin SVT:n hallitukseen syyskokouksessa. Ota Roniin yhteyttä: roni.kamil(ät)gmail.com