Vuoden 2016 viimeinen hallituksen kokous

Kokoonnuimme vanhan ja uuden hallituksen väen kanssa Kirkkonummen Långvikiin 26.-27.11. Uuden hallituksen jäsenet ja varajäsenet pääsivät tutustumaan meihin hallituslaisiin ja ennen kaikkea hallituksen työskentelyyn. Kokoustamisen ohella luotasimme katseita tulevaan vuoteen ja hallistuslaisten vastuualueisiin. Samalla vanhat hallituslaiset, Terhi Kalliomäki ennen kaikkea, jättivät meille jatkajille tehtäviään ja vastuitaan. Terhi on ollut monen vuoden ajan hallituksen supernainen ja jättääkin meille huisin haasteen ja suuren määrän täytettäviä tehtäviä. Onneksemme Terhi on lupautunut osallistumaan hallituksen ulkopuolisena jäsenenä muutamaan työryhmään, siitä kiitos jo etukäteen.

Kuvassa näette uuden hallituksemme, joka poseerasikin varsin topakasti. Tässä me olemme (vasemmalta oikealle): Anna Pyykkönen, Emilia Norppa (pj.), Marika Mäkilä, Kirsi Torkkeli, Taina Loimo (varajäsen), Marjo-Leea Alapuranen, Eveliina Pätsi, Eija Mäkinen, Kirsi Mykkänen (varajäsen) ja Taina Laitinen (hallitusharjoittelija). Kuvasta puuttuu uusi vahvistuksemme Roni Kamil.

SVT:n kokouksen asialistalla olivat mm. TTYR,  suositusneuvottelut ja tuleva kilpailutus. Hallituksen uusien tuulien käytännön toteutusta ja helmi- maaliskuussa toteutettavia alueellisia tapaamisia suunniteltiin myös. Osansa keskustelussa sai myöskin Chabla.

Saamme silloin tällöin pohtivia yhteydenottoja ja kyselyjä siitä, miten ja kuinka paljon SVT vaikuttaa alamme työkiemuroihin. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustusten ohella tehdään paljon ns. näkymätöntä työtä, jonka esiin tuominen on ei ole aina yksinkertaista. Kokouspäivien aikana keskusteluissa näkyi ja kuului, että vaikutustyötä tehdään paljon. Suuren mittakaavan asioissa vaikutustyön tekeminen on pitkäpinnaista hommaa, eikä tuloksia voi odottaa hetkessä. Meiltä on aina edustus Kelan järjestämissä tapaamisissa, olemme tarvittaessa yhteydessä Tupaan ja edustamme myös TTYR:ssä. Kaikki tämä osallistuminen edesauttaa meitä etenemään tavoitteitamme kohti. Esimerkiksi nyt kilpailutuksen lähestyessä pyrimme vaikuttamaan suoraan tulkkaustuotteisiin ja niiden hinnoitteluun suositustemme kautta. Ilmeisesti meidän tulee tehdä työmme näkyvämmäksi esimerkiksi olemalla aktiviisempia somessa. Jospa uskoisimme sen verrattomaan voimaan.

Suositusneuvottelut

Suositusneuvottelut alkoivat viime viikolla, kun Terhi ja Emilia tapasivat Tupa ry:n Tuomas Eivolan kanssa. Näyttäisi siltä, että vuoden 2017 suositukset päivittyvät vain yleiskorotuksien verran. Vuodesta 2018 eteenpäin käytettäviin suosituksiin onkin sen sijaan tulossa suuria muutoksia. Niistä kerromme kuitenkin vasta sitten, kun asioista on sovittu neuvottelupöydässä. Seuraa some-päivityksiämme!

Kelan kilpailutus

Olemme juuri lähettäneet Kelalle tulevaan kilpailutukseen liittyvän kannanottomme. Toimme esille kantamme tilausten jakamisesta kolmeen ryhmään vaativuustason mukaisesti. Tilaukset lajiteltaisiin perustasoon, keskitasoon ja vaativaan tasoon. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tilanteen luonne, asiakkaan rooli tilanteessa tai henkilömäärä. Kuten tähänkin asti, pidämme tärkeinä asioina tilausten optimointia, yritysten työnjohto-oikeutta, työaikalain kunnioittamista tilauksia välitettäessä sekä sitä, että saadaan tilauksiin oikea / lähellä oleva tulkki sen sijaan, että tulkkeja ajatetaan ristiin rastiin.

TTYR Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä

Olemme iloisia siitä, että meillä on työvälineenä myös TTYR.  Sen vahvuus on varmasti sen monialaisuus. Jäseniä on laajalti koko tulkkauskentältä: Suomen Kuurosokeat ry, Kuurojen Liitto ry, Kuulonhuoltoliitto ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen Kirjoitustulkit ry, Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö sekä Diakin ja Humakin edustajat. TTYR toimii tulkkausalaan liittyvän keskustelun ja tiedonvaihdon välineenä sekä antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. Syksyn aikana TTYR järjesti  Yhdenvertaisuutta etsimässä -laatuseminaarin sekä työpajan asiakaslähtöisestä palvelujen tuottamisesta. TTYR on juuri avannut oman Facebook-sivun, jolla toivotaan käyvän keskustelua alamme tärkeistä aiheista. Myös laatuseminaarin kooste on luettavissa sivun kautta. Lukekaa ja kommentoikaa!

Chabla

Keskustelimme viime viikolla toimintansa aloittaneesta Chablasta. Kyseessä on uusi mobiilitulkkaussovellus, jonka on kehittänyt Signmark Productions. SVT on ollut asiantuntijatahona mukana kommentoimassa Chablaa jo sen kehittämisvaiheessa. Meiltä on myös ollut mukana testaaja, joka on tuonut esille tulkin näkökulmaa. Chablan hinnoittelu on tällä hetkellä taiteilua, koska kyseessä on vasta pilottivaihe, jonka kautta etsitään oikeaa toimintatapaa ja hintaa.

Mobiilitulkkaus tulee huomioida suosituksissamme tulevaisuudessa, mutta vuoden 2017 suosituksissa sitä ei vielä nähdä. Päätimme kerätä kokemuksia ja ehdotuksia kentältä ja yhdessä kanssanne luoda toimivan suosituksen vuodesta 2018 alkaen. Kuukausipalkkaisessa ja kiinteän palkanosan työmuodoissa minuuttitaksainen mobiilitulkkaus ei tuota hankaluuksia, mutta tuntipalkkaisen työntekijän kohdalla tilanne on ongelmallinen. Kertokaa siis kokemuksianne ja ehdotuksianne chablaavan tulkin palkkaukseen ja työaikaan liittyvistä asioista edunvalvonta(ät)tulkit.net.

 

Kaiken kaikkiaan kokousviikonloppumme oli kovin runsas. Se sisälsi paljon kokoustamista, keskustelua ja suunnittelua. Iloksemme pääsimme myös nauttimaan ihanasta ruuasta viihtyisässä ja esteettisessä miljöössä ja tietysti toistemme hyvästä seurasta. Voidaan sanoa, että hallituksella on hyvä tekemisen meininki - nuoremmat sanoisivat kai, että hyvä pössis. Näin on hyvä jatkaa.