Kaikkien SVT:n sähköpostien pitäisi nyt toimia.

Olemme lähettäneet koeposteja postituslistoille. Jos et ole saanut sähköpostia tai haluat vaihtaa listaa tai poistua listalta, ota yhteyttä osoitteeseen yllapito(ät)tulkit.net.

Kelan edustajien ja tulkkijärjestöjen tapaaminen järjestettiin 14. huhtikuuta Kelan toimipaikassa Pitäjänmäellä. Tapaamiseen oli kutsuttuna puhevammaisten tulkkijärjestö, kirjoitustulkkien tulkkijärjestö ja SVT. Jokaisesta tulkkijärjestöstä paikalla oli kahdesta kolmeen edustajaa. SVT:n hallituksesta paikalla olivat puheenjohtaja Heidi Kenttälä ja edunvalvontavastaava Emilia Norppa. Aikaa tapaamiselle oli varattuna kaksi tuntia ja Kela oli koonnut asialistan oli ennalta tulkkijärjestöjen toiveiden perusteella. Asialistalla olivat muun muassa keskitetyn välityksen toiminta, sisäinen välitys ja asiakasprofiileissa olevat virheet.

Toimme esiin kentän huolen työmäärästä ja välitystoiminnan puutteellisuudesta. Kelan mukaan alkuvuonna tilausmäärissä tapahtui pieni notkahdus, mutta määrä ei ole romahtanut. Tilausmäärissä on kuulemma tapahtunut muutamien satojen heitto viime vuoteen verrattuna, mutta tilanne on jo normalisoitunut ja verrattavissa viime vuoden lukemiin. Kela myönsi välitysongelmat ja on jo puuttunut niihin muun muassa lisäkouluttamalla välittäjiä. Kentältä tulevien terveisten mukaan välitysongelmat eivät kuitenkaan ole vielä poistuneet ja tämän asian kerroimme myös Kelan edustajille. He kirjasivat ongelmakohdat ylös ja ottavat asiat esille seuraavassa palaverissa välittäjien kanssa. Palavereja järjestetään kuulemma usein ja niiden avulla palvelua yritetään parantaa ja yhtenäistää. Kelan mukaan tulkkien tunne työmäärän vähentymisestä ei ole ainoastaan välityksestä johtuvaa, vaan myös uusi kilpailutuskausi ja muutokset kilpailutusjärjestyksessä vaikuttavat asiaan. Tietoa kerätään mm. palveluntuottajilta, jotta saadaan varmuus siitä, mikä kaikki on välitysongelmista johtuvaa, mikä taas kilpailutuksesta.

Sisäisen välityksen optimointikieltoon Kelalla oli vankka kanta. Heidän mukaansa keikka on sijoitettu tietylle tulkille kokonaiskustannuksiltaan halvimman mukaan ja jos keikka siirtyisi edes firman sisällä, saattaisivat kokonaiskustannukset nousta esimerkiksi matkakustannusten myötä. Tähän totesimme, että periaate on kummallinen, koska Kela on jo nyt tuhlannut rahaa ja aikaa välittämällä tulkkeja ristiin rastiin, optimointia noudattamatta. Firman sisäisellä optimoinnilla parannettaisiin myös tulkkauksen laatua, vaikka laatu ei ollutkaan kilpailutuksen kriteerinä. Yleistä optimointia välityskeskus ei tee, eli välittäjät eivät uudestaan järjestä jo välitettyjä keikkoja tai siirtele niitä firmojen kesken.

Keskustelimme myös tulkkauksen laadusta ja ihmettelimme laadun puuttumista kilpailutuskriteereissä. Kelan mukaan laadun tarkastelu tällä alalla on vaikeaa ja siinä asiassa olimmekin samaa mieltä. Keskustelimme laadun kriteereistä ja pohdimme, miten laatua voisi tällä alalla tarkastella – kokemusvuosien vai ehkä tulkkaustaitojen mukaan? Puhevammaisten tulkkijärjestön puheenjohtaja ehdotti, että laatua voisi tarkastella aina viiden vuoden sykleissä, jolloin tulkin tulisi osoittaa taitonsa laadun varmistamiseksi. Tämä ehdotus sai kannatusta myös Kelan riveissä. Ehdotimme tähän liittyen tulkkirekisterin siirtämistä Kelan alaisuuteen, mutta se ei kuulemma ole mahdollista. Kela lupasi meille tukensa, jos pyrimme siirtämään tulkkirekisterin esimerkiksi opetushallituksen alaisuuteen.

Asiakasprofiilien tarkastaminen on ollut jo pitkään Kelan tehtävälistalla, mutta he eivät ole vielä löytäneet siihen hyvää toteutuskeinoa. Kela tiedostaa asiakasprofiileista johtuvat ongelmat, joita vielä korostimme kentän esimerkein. Ehdotimme Kelalle, että he voisivat tiedottaa asiakkaita videotiedotteen muodossa, jotta tieto tulisi viittomakielellä ja suurin osa asiakkaista tavoitettaisiin.

Kehotimme Kelaa käymään läpi Riikka Heikkisen Sosiaaliportti.fi-artikkelin kirvoittamaa keskustelua, koska Heikkisen teksti ja kentän kokemukset ovat hyvin ristiriitaisia. Kela kertoi niin jo tehneensä ja totesi myös, että kaikki kommentit eivät ole olleet asiallisia. Korostimme, että artikkeli ja käytännön työelämä alalla ovat kuin yö ja päivä ja artikkelin asenne on herättänyt paljon närkästystä kentällä.

Lisärekrytoinnista Kela kertoi sen verran, että asiaa katsotaan tilanteen mukaan. He ovat tietoisia tiettyjen alueiden ylitarjonnasta ja avaavat rekrytoinnin tarpeen mukaan, mutta haluavat ensin tarkastella alueiden työtilannetta pidempään. Vielä ei ole kuulemma aika rekryn avaamiselle.

Keskustelu jatkuu, joten lähettäkää meille kokemuksianne kentältä - onko tilanne mielestänne jo parantunut? Välittyvätkö keikat? Laita sähköpostia osoitteeseen hallitus(ät)tulkit.net!

Osa SVT:n sähköposteista ei toimi tällä hetkellä. Toiminnassa ovat osoitteet: hallitus(ät)tulkit.net, puheenjohtaja(ät)tulkit.net, info(ät)tulkit.net ja ilmoittautuminen(ät)tulkit.net. Alueelliset sähköpostilistat ym eivät siis tällä hetkellä toimi! Ilmoitamme, kun asiaan saadaan muutos.

Jos olet ilmoittaunut kevätkokouksen lounaalle, mutta et ole saanut vastausta viestiisi, voisitko lähettää viestisi uudestaan osoitteeseen ilmoittautuminen(ät)tulkit.net!

Akavan Erityisalojen (AE) lakimies otti vuoden alussa pyynnöstämme yhteyttä työnantajapuolen liittoon (Elinkeinoelämän keskusliitto, EK) kysyäkseen heidän haluaan aloittaa neuvottelut yleissitovasta TES:istä viittomakielialalle. 
 
Ikävä kyllä tällä hetkellä työnantajaliitto ei ole valmis TES-neuvotteluihin. EK:n linja on, että heillä on sosiaalialalla kaksi työehtosopimusta: sosiaalialan järjestösopimus ja sosiaalialan palveluyksikköjä koskeva sopimus. He ohjeistavat jäseninä olevia viittomakielialan yrityksiä ottamaan käyttöön jommankumman edellä mainituista työehtosopimuksista.
 
EK:lla ei ole heidän mukaansa riittävää edustusta työnantajapuolelta, sillä osa työnantajista on järjestäytynyt PALTAan (Palvelualojen työnantajat), joten he eivät voi yksin päättää lähtevänsä TES-neuvotteluihin. Myöskään PALTAlla ei ole kiinnostusta yhdessä EK:n kanssa ryhtyä tekemään työehtosopimusta.
 
Kelan aiheuttama tilanne alalla vaikeuttaa myös osaltaan neuvottelujen aloittamista: yritykset ovat taloudellisessa ahdingossa, joten tämäkin vaikuttaa siihen, ettei työehtosopimuksesta ole halukkuutta käynnistää neuvotteluja.
 
Tilanne ei siis ole tällä hetkellä paras TES-neuvottelulle. Joudumme näiden uutisten myötä siirtämään toiveemme yleissitovasta työehtosopimuksesta tulevaisuuteen. Keskustelu tärkeistä asioista ei kuitenkaan kuihdu tähän: tulemme tapaamaan palveluntuottajien edustajien kanssa alan ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Osa hallitusväestä osallistui Niina Lappalaisen koulutukseen maaliskuun 15. päivä Oulussa. Tykkäsimme koulutuksesta, kuten positiivisten palautteiden perusteella suurin osa alueellisiin koulutuksiin osallistuneista. Vaikka aluksi osa kalvoista näyttikin siltä, että “joo-o, kyllähän me tää tiedetään…”, niin kas, kun piti videolta asioita poimia ja nimetä, niin jo alkoi haasteet! Yhdessä pohtien ratkaisuja kuitenkin löytyi ja nyt kuljemme silmät auki ja aivot valppaina nappaamaan kiinni siitä mahdollisuudesta tuottaa näitä rakenteita tulkkeessamme. Mennään pienin askelin eteenpäin, syvemmälle viittomakielen saloihin. Paitsi hyvää koulutusta, Oulu tarjosi myös erinomaisen lounaspaikan (Fit Wok). Koulutuksen jälkeen hallitusväkeä kokoontui Sokeri-Jussiin palaveeraamaan tulkkien tilanteesta paikallisen jäsenen kanssa. Keskustelu oli erittäin hedelmällinen. Ilta jatkui iloisissa merkeissä :)

Sunnuntaina oli hallituksen kokous. Yle oli haastatellut puheenjohtajaamme Heidiä ja odottelimme Viikko viitottuna -lähetystä. Vihdoin saimme tulkkien ahdingosta ääntä kuuluviin! Olkaa hyvä ja jakakaa linkkiä kaikille vaikutusvaltaisille tahoille, joita tunnette! Olemme valmistelemassa useita yhteydenottoja eri ministeriöihin ja päättäjiin. On siis hyvä, jos mahdollisimman moni poliitikko olisi jo kuullut aiheesta etukäteen mediassa.

Tulkkien tilanne kentällä on käynyt todella vaikeaksi. Hallituksen resurssit eivät riitä kaiken tarpeelliseksi katsomamme edunvalvonnan hoitamiseksi vapaaehtoisvoimin. Viime vuoden tulos oli reilut 8000 euroa voitollinen, joten hallitus ehdottaa kevätkokoukselle, että ylijäämä käytetään toiminnanjohtajan palveluiden ostamiseen. Muutoinkin budjettia tutkiskeltiin säästökohteita skannaten, että saamme kohdennettua tarvittavat varat määräaikaisen toiminnanjohtajan rahoittamiseksi. Jokainen jäsenmaksu on tärkeä, jotta pystymme tarjoamaan edunvalvontaa jäsenillemme. Hallitus päätti aloittaa neuvottelut heti ja ostaa palvelu mahdollisimman pian.

Viime vuoden tilinpäätös on ylijäämäinen. Hallitus allekirjoitti sen ja lähettää tilintarkastajille. Vuoden 2013 suurimpia menoeriä olivat kokouskulujen ja järjestösihteerin lisäksi Kielisillan toimittaminen, alueelliset koulutukset, kansainvälinen toiminta ja kotisivujen päivityksen aloittaminen. Tulkit.netin uudistus, uusi visuaalinen ilme ja ilmeen mukaiset asiakirjapohjat ovat nyt valmiit. Sivujen sisällön muokkaus tapahtuu jatkossa omin voimin. Sähköpostipalveluiden siirto on vielä kesken. Kulut näistä uudistuksista painottuvat tälle vuodelle. Vuoden 2014 budjetista onkin käytetty jo lähes kolmasosa. Viime vuonna olitte kuitenkin tehneet töitä niin paljon, että AE jälleen nosti jäsenmaksupalautuksemme määrää. Olemme siis saaneet takautuvasti merkittävän summan rahaa ja jatkossa kuukausittain enemmän kuin mitä olemme budjetoineet. Jos jäsenmäärä ei laske huomattavasti, ei taloudellista huolta ole.

Sunnuntain kokouksessa valmisteltiin tietysti myös tulevaa kevätkokousta, joka on toukokuussa Tampereella Kuurojen kulttuuripäivien kanssa samana viikonloppuna (17.5.). Tervetuloa siis Tampereelle Ravintola Astoriin SVT:n tarjoamalle lounaalle ja sen jälkeen kevätkokoukseen! Ilmoittautumisohjeet tulevat pian tulkit.nettiin. Paikan päällä on toivottavasti myös uusi toiminnanjohtajamme kertomassa teille jäsenille, mitä kaikkea vaikuttamistyötä olemme tehneet ja mitä on vielä tekemättä.

Lopuksi vielä muistamme, että SVT on yhtä kuin jäsenensä. SVT:n hallitus ei voi toimia yksin tai huhupuheiden perusteella. Jäsenten on oltava yhteydessä hallitukseen, jotta saamme tietoa kentän tilanteesta. Älä luota siihen, että meillä olisi jo tietoa juuri sinun tilanteestasi. Soita tai laita sähköpostia! Jos mainitset, että et halua tapaustasi lausuntoihin tms. mukaan, niin kunnioitamme tahtoasi. Käyttäkää myös luottamusmiesten / luottamusvaltuutettujen palveluita. Ellei työpaikallasi ole sellaista, ole yhteydessä meihin. Me autamme teitä järjestämään vaalit. AE kouluttaa luottamusmiehet.

Erilaisissa neuvotteluissa tieto on valttia, joten auttakaa meitä auttamaan teitä!

Hallituksesta, Terhi Kalliomäki

Psst!  Apurahahakemukset on jätettävä maaliskuun lopussa, käsittelemme ne seuraavassa kokouksessa.
Jos et ole vielä lukenut uutista Ylen sivuilta, klikkaa tästä!

Saimme koko hallitukselle suunnatun viestin eräältä jäseneltämme, joka halusi nostaa esille puutteita viimeaikaisessa tiedotuksessamme mm. Kelan välitysongelmiin ja siitä johtuen palkanmaksuasioihin liittyen. Hän oli saanut kuvan, että emme kohtele jäseniämme tasa-arvoisesti, vaan arvotamme heitä heidän työsopimustensa mukaan ja nollasopimus on meille kuin punainen vaate. Kiitos tästä yhteydenotosta! Se aktivoi meitä pohtimaan asiaa ja kirjoittamaan blogiin ajatuksia ammattiyhdistyksen toiminnasta.

SVT seisoo kaikkien jäsentensä takana yhtä lailla, työsopimuksesta riippumatta. Olemme tiedotteissamme halunneet mm. tuoda esille sen, miten eri työsopimukset vaikuttavat palkan saantiin, jos töitä ei yhtäkkiä olekaan, esimerkiksi Kelan välityksen takkuilun takia. Tosiasia on, että eri työsopimukset sitovat työnantajia eri tavalla ja täten vaikuttavat poikkeustilanteissa työntekijän palkanmaksuun eri tavoin.

Tulkkausalalla tällä hetkellä yleisin työsopimus on tarvittaessa työhön kutsuttava (TTT) -työsopimus, josta on usein puhuttu myös ns. nollasopimuksena. Tämä tarkoittaa, että työsopimukseen ei ole kirjattu minimi- tai maksimityötuntimäärää, vaan tulkki tekee töitä oman halunsa mukaisen määrän. Tällainen työsopimus on eri aloilla hyvin yleinen esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa, jolloin töitä ei tehdä täysipäiväisesti, vaan ainoastaan silloin tällöin. Miksi samanlainen sopimus on meillä yleisin, vaikka monet saavat pääasiallisen tulonsa tulkkauksesta?

Yksi suuri syy on Kelan tiukat kilpailutusehdot, joissa tulkkauspalvelua tarjoavat firmat järjestetään hinnan perusteella. Näin tulkkien työkokemuksella tai muilla hyvillä ansioilla ei ole merkitystä, ainoastaan hinnalla. Palveluntarjoajien on pakko pitää hinnat matalalla, jotta he voisivat menestyä kilpailutuksessa. Näin ollen varminta on tarjota tuntityösopimusta, jossa työaikaa ei ole rajattu minimityöajalla.

Toinen syy on nollasopimuksen houkuttelevuus: työlle ei aseteta rajoja, joten kalenterin voi laittaa auki ja sulkea kuten itse tahtoo. Tämän lisäksi palkka muodostuu mahdollisesti korkeammaksi kuin kuukausipalkka. Vapaus ja parempi palkka houkuttelevat ja se on ymmärrettävää. Tuntipalkkaisuus ilman tuntirajoja on kuitenkin aina riski työntekijälle, eikä ole varmaa, että palkka pysyy joka kuukausi riittävänä. Tilanne on myös hyvin erilainen pienemmillä paikkakunnilla, joissa tulkkitilausmäärät vaihtelevat kuukausittain ja jopa viikoittain paljon. Jos tulkkaus on pääasiallinen toimeentulo, tulkki sitoutuu joka tapauksessa tiettyyn määrään töitä tietyn ajanjakson aikana saadakseen leipää pöytään. Mitä jos tapahtuukin niin, että työt loppuvat kuin seinään?

Tammikuussa alkaneet välitysongelmat ja kilpailutusjärjestyksessä tapahtuneet muutokset ovat paljastaneet nollasopimuksen huonot puolet. Ammattiyhdistyksellä ei ole mahdollisuuksia auttaa tilanteessa, jossa työntekijä hyväksyy työsopimuksen, joka ei velvoita työntantajaa tarjoamaan töitä. Liittokaan (Akavan Erityisalat) ei voi vaatia työnantajalta muuta kuin mitä työsopimuksessa sanotaan. Oikeusteitse asiaa voidaan yrittää selvittää. Olemme ymmärtäneet, että työntekijä ei aina tiedosta, millaisesta työsopimuksesta tässä tapauksessa on kyse.

SVT:n hallitus haluaa ajaa tulkkausalalle työsopimuksien kirjoa, eikä mustavalkoista nollasopimus tai kuukausipalkka -mallia. Eivät ne ole ainoat työsopimusmallit! On paljon muitakin tapoja tehdä töitä. Päätyötä tekevällä tuntityöläisellä, oli ala mikä hyvänsä, on yleensä työsopimuksessaan minimituntimäärä. Työnantaja arvioi montako tuntia hän pystyy tarjoamaan työntekijälleen töitä ja työntekijä voi neuvotella tuntimäärästä, joka takaa toimeentulon. Kuukausipalkkainen työntekijä taas voi neuvotella työnantajansa kanssa osa-aikaisesta työstä, jos täyspitkä työviikko ei sovi. Jos tulkkausta ei ole tarkoitus tehdä “työkseen”, vaan silloin tällöin, tarvittaessa, on TTT-(nolla)sopimus varmasti paikallaan.

Olemme siis huolissamme nollasopimusten kasvavasta määrästä ja vaihtoehtojen puuttumisesta. Jos sama kehitystrendi jatkuu, pian alalla ei ole lainkaan vakituista toimeentuloa tarjoavia työsuhdemuotoja.

Tällä hetkellä alalla suositaan pääasiassa nollasopimusta, vaikka täyspäiväisiä tulkkeja on paljon. Vaihtoehtoja kartoittaaksemme haluaisimme saattaa palveluntuottajat ja SVT:n edustajat keskustelemaan samaan pöytään. Haluaisimme saada aikaiseksi minimituntityösopimusmallin, joka olisi helposti sovellettavissa. Jokainen meistä kuitenkin toivoo, että  tulkit jaksaisivat työssään, pysyisivät alalla ja erilaisia työsuhdevaihtoehtoja olisi tarjolla.

Hallituksen tietoon ei ole tullut tähän mennessä mitään poikkeusjärjestelyitä, joilla nollatuntiperusteisella työsopimuksella työskentelevät olisivat saaneet palkkaa ilman tulkkaustunteja. Jos tiedät tällaisesta, tiedota meitä niin viisastumme! Jatketaan tätä työtä yhdessä: tarvitsemme tietoa kentältä, eri paikkakunnilta, erilaisista tilanteista. Auta meitä pysymään ajan tasalla!

Välitys ei tällä hetkellä toimi niin kuin sen pitäisi. Tämä on aiheuttanut sen, että tulkit eivät saa tilauksia ja asiakkaat eivät saa tulkkausta. Tulkkien toimeentulo on vaarassa. Tässä toimintaohjeita, jotta turvaat toimeentulosi.

Tulkki

Tulkki ei ole sopimussuhteessa Kelaan vaan työnantajaansa. Tarkista työsopimuksesi!Jos sen mukaan sinulla on velvollisuus tehdä jokin minimimäärä työtunteja kuukaudessa (oli töitä tai ei) niin huolehdi, että saat tämän minimimäärän edestä palkkaa. Työnantajalla on oikeus määrätä sinut muihin töihin (esim. erilaisia toimistotöitä ja kehittämistyötä) tällä ajalla, jolta saat palkan. Voit myös ilmoittautua työttömäksi ja hakea soviteltua päivärahaa, koska et saa täysiä tunteja.

Jos työsopimuksesi on tarvittaessa töihin kutsuttava tai nk. nollasopimus vaihtoehtoja on vähemmän. Olet ottanut kantaaksesi taloudelliset riskit työnantajasi puolesta. Se tarkoittaa, että et voi tässä tilanteessa vaatia palkkaa työnantajaltasi. Tällöin ainoa vaihtoehto on ilmoittautua työttömäksi ja hakea soviteltua päivärahaa. Voit myös yrittää neuvotella työsopimukseesi minimitunteja työnantajasi kanssa.

Kuukausipalkkaisilla tilanteen pitäisi olla erilainen. Työnantaja on velvollinen maksamaan heille kuukausipalkan työsopimuksen mukaisesti.

Jos työnantajasi yrittää vaihtaa työsopimustasi tuntiperusteiseksi, ole välittömästi yhteydessä AE:n lakimieheen ja SVT:n hallitukseen.

Jos työnantaja on maksukyvytön, sinulla on mahdollisuus saada palkkasi palkkaturvasta.

SVT

SVT:n hallitus seuraa tilannetta ja kerää teidän kokemuksianne. Emme voi toimia ilman että saamme konkreettisia tietoja teiltä. Valmistelemme kannaottoja esimiestasolle, esimiesten esimiehille ja ministeriöön. Olemme käytettävissä, jos Vatu pyytää asiantuntemustamme tilanteen ratkaisemiseen. Olemme jo olleet yhteydessä Kelaan ja jatkamme yhteydenottoja.

Akavan Erityisalat

AE tarjoaa lakimiesten palvelut käyttöösi. Voit olla yhteydessä esimerkiksi Tuire Torvelaan (tuire.torvela@akavanerityisalat.fi, puh. 0201 235 356), jos et saa palkkaasi tai et ole varma millainen työsopimuksesi on. Liitto ei voi tehdä mitään, ellei sinne ole ilmoittautunut yksilöitä, joiden asiaa he lähtevät ajamaan.

Työnantaja

Työnantaja on ainoa taho, joka on sopimussuhteessa Kelaan. Työnantajat voivat tehdä laskelmia viime tammikuun tulokseen verraten ja todeta, että välitys ei toimi ja sen toimimattomuus on tuottanut firmalle tappiota. He voivat mahdollisesti hakea korvauksia. Jos työnantaja saa korvauksia, heillä ei ole velvollisuutta maksaa tulkeille muuta kuin työsopimuksen mukaisesti. Vaikka työnantaja saisi korvausta ja sinulla on tuntityösopimus ilman minimituntimäärää, ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa sinulle mitään. Jos työnantaja on solidaarinen, hän voi tietysti jakaa saamansa korvaukset jossain suhteessa myös työntekijöilleen.

Tulkkauspalvelun tuottajayhdistys

Tulkkauspalvelun tuottajayhdistys voi koota kaikkien firmojen tilaukset yhteen ja verrata niitä viime tammikuun välitysmääriin, jolloin saadaan luotettavampaa tietoa välityksen toimimattomuudesta. Yksittäisen firman tilauskannan muutos voi johtua myös kilpailutussijoituksesta.

Hallituksen kokous 18.1.2014

Vuosi vaihtui ja uusi kilpailutuskausi on alkanut. Hallitukselle on sadellut yhteydenottoja välityksen toimimattomuudesta. Pääsemme heti tositoimiin! SVT aikoo huomauttaa Kelaa valmistelujen riittämättömyydestä. Vaikeuksia oli odotettavissa, se nähtiin toki jo loppuvuodesta. Kelan valmistelut eivät olleet riittäviä ja tiedotukset tulivat myöhässä, joten tilaussumalta ei voitu välttyä. Keräämme esimerkkejä erilaisista tilanteista ja työstämme lausuntoja Kelan vatuun ja tarvittaessa muuallekin yhdessä muiden tulkkiyhdistysten kanssa, itsenäisesti ja yhdessä asiakasjärjestöjen kanssa TTYR:ssä. Olemme kaikki samassa veneessä. Kun välitys ei toimi, eivät asiakkaiden oikeudet toteudu, eikä tulkeilla ole mahdollisuutta tienata elantoaan.

Asiakkaat ovat perustaneet Herää, Kelan tulkkauspalvelu! -sivun Facebookiin ja kritisoivat kovin sanoin tulkkipalvelun toimimattomuutta. Alalla on kovat paineet. Tulkeille ei riitä töitä ja samalla asiakkaat jäävät ilman palvelua. Tulkkifirmojen talouteen tällainen vaikuttaa ja luo myös paineita. Samoin tuntipalkkaisten tulkkien on vaikeaa tuoda leipää pöytään, kun välitys ei toimikaan niin kuin pitäisi. Hermo kiristyy monella suunnalla. Epäkohtiin on puututtava, mutta maltti on nyt valttia niin asiakkailla, tulkeilla kuin firmoillakin. Yritetään antaa välittäjille työrauha. Nämä kuukaudet ovat varmasti vaikeimmat heidän työhistoriassaan. On hyvä, että asiakkaat ovat perustaneet Facebook-ryhmän ja keräävät palautetta Kelalle tulkkipalvelun toiminnasta ja jakavat siellä tietoa viittoen. Vaikka asiakkaat kaipaavat tulkkien kommentointia ja tulkeillakin toki asiaa olisi, niin on hyvä muistaa, että olemme allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen liittyen Kelan tulkkitoimintaan. Yksittäiset tulkit siis eivät voi avautua julkisesti ongelmista. Se ei tarkoita, että olisimme voimattomia asian edessä. Voitte laittaa kaikki palautteet ja esimerkit hallitukselle tiedoksi (info@tulkit.net) ja viemme asiaa eteenpäin.

Viime vuosi oli SVT:llä taloudellisesti ihan hyvä, odotamme positiivista tulosta. Mietintämyssyyn siis: mitä ylijäämällä tehtäisiin? Lisää koulutustako, jotta saamme ammattitaitoa päivitettyä? Jyväskylässä on tulossa mielenkiintoinen keskustelutilaisuus uusille kielenkäyttäjille. Seuratkaa ilmoittelua! Kuopiolaiset kunnostautuivat ja täyttivät ilmoittautumisen alettua puolessa tunnissa kevään ilmaisen koulutuksen paikat (pari mahtuu vielä!). Sen sijaan Jyväskylässä on runsain mitoin tilaa. Tampere ja Jyväskylä, huhuu? Onko siellä ketään? Kimppakyytiä ja 9. helmikuuta kohti Jyväskylää, vielä ehtii! Jos olet innostunut kehittämään SVT:n koulutusantia niin ole yhteydessä Elsa Lindbergiin (elsa.lindberg@tulkit.net). Työryhmään mahtuisi pari innokasta ideoijaa.

Kevätkokous on Tampereella Kuurojen kulttuuripäivien kanssa samana viikonloppuna! Mikä mahdollisuus virkistää kielitaitoasi uusilla aluevaltauksilla kulttuurin saralla. Myös opiskelijoille tulossa yhteinen illanvietto jännittävän päivän päätteeksi. Tervetuloa siis Tampereelle sankoin joukoin lauantaina 17. toukokuuta 2014!

Uudet kotisivut ovat olleet keskustelun alla jo muutaman vuoden ja NYT tapahtuu! SVT:n uusi visuaalinen ilme on jo valittu ja kotisivujen rakentaminen on täydessä käynnissä. Tällä hetkellä ei vanhoille kotisivuille enää päivitetä työnhakuilmoituksia tai koulutusmainoksia. Voitte laittaa niitä edelleen itse SVT:n Facebook-sivuille ja lähettää alueellisille sähköpostilistoille. Jatkossa uusilla nettisivuilla on nimellismaksullinen ilmoitustaulu, jonne voit ostaa ilmoitustilaa. Näin SVT:n oma toiminta erottuu selkeästi muiden mainoksista ja puolueettomuutemme on selkeämpi. Tervetuloa siis pian uusille kotisivuillemme, josta jatkossa löydät myös tämän ja seuraavat  kokousblogit.

Voimia ja malttia kaikille kevätkaudelle!

Hallitus 2014, Terhi Kalliomäki

Joulukuussa pj Heidi Kenttälä sekä Satu Siltaloppi ja Emilia Norppa SVT:n hallituksesta ruuvasivat sekä tunti- että kuukausipalkkaisten viittomakielen tulkkien uudet palkkasuositukset kuntoon Akavan Erityisalojen lakimies Tuire Torvelan avulla. Suositukset ovat voimassa 1. helmikuuta 2014 - 31. tammikuuta 2016.

Pyysimme ennen neuvotteluja jäseniltämme mielipiteitä ja toiveita, joita voisimme ottaa esiin neuvotteluissa. Suurimpia palkankorotustoiveita tai muita kovin radikaaleja korotuksia emme ikävä kyllä voi vielä alkaa toteuttaa, sillä työmarkkinakeskusjärjestöt hyväksyivät lokakuussa 2013 uuden keskitetyn kasvusopimuksen, joka vaikuttaa alaamme. Kasvusopimukseen kirjatut korotukset ovat hyvin maltillisia, emmekä voi ylittää niitä, vaikka tahtoisimmekin.

Tuntipalkkaisten suositukset

Korotuksia on tulossa ja tuntityöntekijöillä ensimmäisen tulisi näkyä jo vuoden ensimmäisessä palkassa. Aiemmin neuvoteltu kokemusvuosilisän sisällyttäminen tuntipalkkaan astui voimaan 1.1.2014, joten suositusten mukaisen tuntipalkan tulee nousta 4-5%. Korotus ei kuitenkaan koske niitä tapauksia, joissa tuntipalkka on suosituksia korkeampi.

Tätä seuraavat tuntipalkkaisten korotukset ovat hyvin maltillisia: 1% korotus 1. toukokuuta 2014 ja 1,5% korotus 1. toukokuuta 2015.

Lisäsimme suosituksiin aattokorvaukset, jotka koskevat joulu- ja juhannusaattoa. Aiemmin näiltä päiviltä on maksettu perustuntipalkka, mutta tulevalla kaudella joulu- ja juhannusaatolta tulisi maksaa sunnuntaityökorvaus. Lisäsimme tuntipalkkaisten suosituksiin myös ohjeistuksen viikkolevosta, sillä haluamme korostaa sen tärkeyttä. Työntekijälle on annettava viikoittain vähintään 35 tuntia kestävä yhdenjaksoinen viikkolepo. Mikäli mahdollista, viikkolepo on sijoitettava sunnuntain yhteyteen. Ohjeistus tulee suoraan työaikalaista ja on ollut voimassa myös aiemmissa suosituksissa.

Kuukausipalkkaisten suositukset

Kuukausipalkkaisten suositukset pysyivät suunnilleen samana kuin tähänkin asti. Varallaoloajan palkkasuositus nostettiin 50 prosenttiin nykyisestä 30:sta.

Korotukset toteutuvat 1. toukokuuta 2014 (2%) ja 1. toukokuuta 2015 (2,5%).

Muuta huomionarvoista

Poistimme suosituksista harjoittelijan palkkasuosituksen, sillä tulkkikoulutusten rakenne on muuttunut. SVT ei suosittele tulkkiopiskelijoiden työskentelevän ennen valmistumista. SVT peräänkuuluttaa alalla vallitsevien käytänteiden noudattamista ja korostaa solidaarisuutta tulkkien kesken.

Saimme jäseniltämme kyselyjä ilta- ja viikonloppulisien maksusta, jos tulkkaus peruuntuu. Konsultoimme AE:n lakimiestä Tuire Torvelaa ja hänen mukaansa peruuntuneista ilta- ja viikonlopputöistä maksetaan yleisen käytännön mukaan perustuntipalkka ilman lisiä. Lisät maksetaan vain toteutuneiden tuntien mukaan.

Suosituksissa esiintyvä termi “odotusaika” on saattanut aiheuttaa väärinkäsityksiä kentällä. Odotusaika tarkoittaa aikaa, jonka tulkki joutuu odottamaan esimerkiksi vieraalla paikkakunnalla kahden tulkkauksen välissä. Esimerkiksi Tulkki A lähtee Helsingistä keikalle Hyvinkäälle. Keikka alkaa klo 10 ja päättyy klo 11, seuraava keikka alkaa Hyvinkäällä klo 12. Tulkin ei kannata lähteä väliajaksi Helsinkiin, vaan hän jää odottamaan tulevaa keikkaansa tunniksi Hyvinkäälle. Tästä tunnista hänelle tulisi maksaa odotusajan palkka (7,36e/h). Odotusaika ei tarkoita sitä, että tulkki menee hyvissä ajoin tulkkauspaikalle ja odottaa asiakasta saapuvaksi.

Hallituksen puolesta,
Emilia Norppa

Valetulkkikohu Nelson Mandelan muistojuhlassa (10.12.3013) kirvoitti SVT:tä pohtimaan Suomen tulkkauspalvelun tilannetta. SVT jakaa huolensa muiden kansallisten ja kansainvälisten tulkkijärjestöjen kanssa tulkkauksen laadusta, sekä alaa mahdollisesti negatiivisesti leimaavasta tilanteesta.

Suomessa tulkkirekisteriä valvova taho on Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR). TTYR on yrittänyt selvittää, pystyisikö jokin auktorisoitu taho valvomaan tulkkirekisteriä, jotta esimerkiksi tulkkipalvelun asiakkaat pystyisivät tarvittaessa tarkistamaan, onko tulkki rekisterissä ja suorittanut vaadittavan koulutuksen.

Tulkkaustoimeksiannot, joita Kelan tulkkivälitys ei välitä (nk. kolmannen tahon tilaukset), pystyy tällä hetkellä ottamaan vastaan kuka tahansa, siis myös tulkkirekisterin ulkopuolinen toimija. Onneksemme emme tällaisia tilanteita ole joutuneet todistamaan.

SVT peräänkuuluttaa solidaarisuutta viittomakielen tulkkien keskuudessa, sekä muistuttaa etteivät esimerkiksi tulkkiopiskelijat ottaisi vastaan kolmannen tahon tilauksia, koska eivät ole vielä päteviä. Jos joku saa tietoa epäpätevän tulkin toiminnasta, niin toivomme asian viemistä eteenpäin TTYR:lle.

SVT:n lisäksi myös efsli ja Wasli ovat antaneet lausuntonsa aiheesta.
efslin hallituksen lausunto on mahdollista lukea täältä. Waslin ja WFD:n yhteinen lausunto on luettavissa täältä.

 

Statement by the Finnish Association of Sign Language Interpreters on the ’fake’ interpreter at Mandela’s memorial service

Due to recent reportage on Nelson Mandela’s memorial service (December 10th 2013) and the ‘fake’ interpreter present at the event the Finnish Association of Sign Language Interpreters has again thought over the current situation of interpretation services in Finland. The quality of interpretation and the possible stigma to our field of practise due to this event are concerns that our association shares with other national and international interpreter associations.

In Finland the Finnish Association of the Deaf, the Finnish Federation of the Hard of Hearing, Finnish Deafblind Association and the Finnish Association of Sign Language Interpreters maintain a joint interpret training register. The co-operation group (TTYR) has tried to find out if it would be possible to find official authorities that would take over the maintaining and monitoring of the register. That way it would be possible for example for the clients of interpreting services to verify whether an interpreter has been accepted to the register and has the necessary qualifications.

Third party interpreting assignments that are not mediated via Kela (the Social Insurance Institution of Finland), can be accepted by anyone, also by those who are not accepted to the register. Luckily we have not experienced this kind of a situation.

The Finnish Association of Sign Language Interpreters calls for solidarity between sign language interpreters and wants to remind that anyone who is not qualified, for example a student studying to become a sign language interpreter, would not accept these third party assignments. If someone becomes aware that a person is acting as an interpreter without the necessary qualifications, we hope that the matter will be forwarded to the co-operation group TTYR.

Sivut