Valetulkkikohu Nelson Mandelan muistojuhlassa (10.12.3013) kirvoitti SVT:tä pohtimaan Suomen tulkkauspalvelun tilannetta. SVT jakaa huolensa muiden kansallisten ja kansainvälisten tulkkijärjestöjen kanssa tulkkauksen laadusta, sekä alaa mahdollisesti negatiivisesti leimaavasta tilanteesta.

Suomessa tulkkirekisteriä valvova taho on Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR). TTYR on yrittänyt selvittää, pystyisikö jokin auktorisoitu taho valvomaan tulkkirekisteriä, jotta esimerkiksi tulkkipalvelun asiakkaat pystyisivät tarvittaessa tarkistamaan, onko tulkki rekisterissä ja suorittanut vaadittavan koulutuksen.

Tulkkaustoimeksiannot, joita Kelan tulkkivälitys ei välitä (nk. kolmannen tahon tilaukset), pystyy tällä hetkellä ottamaan vastaan kuka tahansa, siis myös tulkkirekisterin ulkopuolinen toimija. Onneksemme emme tällaisia tilanteita ole joutuneet todistamaan.

SVT peräänkuuluttaa solidaarisuutta viittomakielen tulkkien keskuudessa, sekä muistuttaa etteivät esimerkiksi tulkkiopiskelijat ottaisi vastaan kolmannen tahon tilauksia, koska eivät ole vielä päteviä. Jos joku saa tietoa epäpätevän tulkin toiminnasta, niin toivomme asian viemistä eteenpäin TTYR:lle.

SVT:n lisäksi myös efsli ja Wasli ovat antaneet lausuntonsa aiheesta.
efslin hallituksen lausunto on mahdollista lukea täältä. Waslin ja WFD:n yhteinen lausunto on luettavissa täältä.

 

Statement by the Finnish Association of Sign Language Interpreters on the ’fake’ interpreter at Mandela’s memorial service

Due to recent reportage on Nelson Mandela’s memorial service (December 10th 2013) and the ‘fake’ interpreter present at the event the Finnish Association of Sign Language Interpreters has again thought over the current situation of interpretation services in Finland. The quality of interpretation and the possible stigma to our field of practise due to this event are concerns that our association shares with other national and international interpreter associations.

In Finland the Finnish Association of the Deaf, the Finnish Federation of the Hard of Hearing, Finnish Deafblind Association and the Finnish Association of Sign Language Interpreters maintain a joint interpret training register. The co-operation group (TTYR) has tried to find out if it would be possible to find official authorities that would take over the maintaining and monitoring of the register. That way it would be possible for example for the clients of interpreting services to verify whether an interpreter has been accepted to the register and has the necessary qualifications.

Third party interpreting assignments that are not mediated via Kela (the Social Insurance Institution of Finland), can be accepted by anyone, also by those who are not accepted to the register. Luckily we have not experienced this kind of a situation.

The Finnish Association of Sign Language Interpreters calls for solidarity between sign language interpreters and wants to remind that anyone who is not qualified, for example a student studying to become a sign language interpreter, would not accept these third party assignments. If someone becomes aware that a person is acting as an interpreter without the necessary qualifications, we hope that the matter will be forwarded to the co-operation group TTYR.

Hallitukset 2013 ja 2014 tapasivat marraskuun viimeisenä päivänä Urjalassa kokouksen ja hallitustyöhön perehdytyksen merkeissä. Uudet jäsenet seurasivat kokousta puheoikeudella. Paukutimme selvät asiat nopeasti alta pois ja toisissa kohdin keskustelun tahti kiivastui ja hanat aukesivat. Elämme muutosten aikaa ja ammattiyhdistyksen tarve on ainakin hallitukselle hyvin selvä ja kirkas.

Päällimmäiseksi keskusteluista jäi neuvottelujen aloittaminen yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Piakkoin on suositusneuvottelut Tuire Torvelan johdolla ja silloin myös tämä asia nytkähtää liikkeelle.

Toinen polttava asia oli työsopimukset. Eihän kukaan vain allekirjoita työsopimusta sen sisältöä lukematta tai ymmärtämättä, työttömyyden pelossa? Eihän enää? Hallituslaisillakin on kokemusta työsopimuksen lukematta allekirjoittamisesta, päällimmäisenä tunteena huojennus, että edes sai töitä. Enää sellainen ei tule meille mieleenkään! Toivottavasti sinäkin rohkeasti sanot, että tutustut tarjottavaan työsopimukseen muutaman päivän ajan ja lähetät sen lakimiehellesi tarkastettavaksi (se on AE:n jäsenetu). Voit varmistaa lakimieheltä, että olet ymmärtänyt kaikki mitä työsopimuksessa sanotaan tai jätetään sanomatta. Hyviä kokemuksia oli myös “Näin neuvottelet itsellesi hyvän työsopimuksen” -koulutukseen osallistuneilla. Suosittelemme koulutusta vaikka työsopimusasia ei olisikaan juuri nyt ajankohtainen. Neuvottelutaidoista ei ole koskaan haittaa!

Hallituksen mielen päällä ovat edunvalvonta-asiat. Kelan tulevat heikennykset palveluntuottajien sopimuksissa eivät saa näkyä sinun palkassasi ja eduissasi! Tulemme kevään aikana muistuttamaan asiasta, jotta vääryyksiin puututaan. Esimerkiksi työsopimuksessa olevat peruutusehdot ja Kelan peruutusehdot eivät ole suoraan kytköksissä toisiinsa. Jo olemassa olevia käytäntöjä ei tule muuttaa yrittäjän ja Kelan sopimuksen muuttuessa. Jos näin ehdotetaan tai näin tapahtuu, olethan yhteydessä SVT:n hallitukseen tai AE:n lakimies Tuire Torvelaan.

SVT:n sekä Suomen kirjoitustulkkien hallitus tapaavat yhdessä keväällä Kelan edustajia. Toivommekin, että olette vuodenvaihteen jälkeen yhteydessä hallitukseen tai edunvalvontaan (hallitus2014@tulkit.netedunvalvonta@tulkit.net) ja kerrotte, mikä Kelan kanssa toimii hyvin, mikä on parantunut entisestä ja missä mättää. Viemme asiat eteenpäin kevään yhteistyöpalaverissamme. On tärkeää, että saamme tietää epäkohdista, vaikka et olisikaan valmis viemään asiaa pidemmälle. Voit määritellä, että yhteydenottosi pysyy vain hallituksen tiedossa ja otamme asiaan kantaa vain yleisellä tasolla. Pelkkien huhupuheiden varassa hallitus ei kuitenkaan voi toimia, joten vain suorat yhteydenotot voivat johtaa asioiden parantamiseen. Olemme teitä, SVT:n jäseniä varten, mutta emme mitään ilman teitä. Autamme myös talokohtaisten työehtosopimusneuvottelujen kanssa, jos luottamusmiehet tuntevat tarvitsevansa apua. Kun aloitatte TES-neuvottelut, tutustukaa erilaisiin työehtosopimuksiin ja työaikalakiin, jotta tiedätte mikä on mahdollista ja mihin ei kannata suostua.

SVT:n talous on kunnossa ja alueellisten koulutusten jälkeenkin vuodesta on tulossa voitollinen. Ensi vuoden painopisteiksi nousevat edunvalvonta, edunvalvonnasta tiedottaminen ja edunvalvonta ja edunvalvonta, nettisivujen uusiminen ja edunvalvonta ja koulutukset.

Urjala-viikonlopun toisena päivänä keskustelu oli vapaampaa, ja vaikka järjestäytymiskokous onkin vasta tammikuussa, jaoimme jo pestit ensi vuodelle. Elsan viimekesäinen loistava idea sektorimallista eli työparein työskentelystä johti sääntömuutokseen, jossa hallituksen kokoa muutettiin. Tulevassa hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi seitsemän varsinaista jäsentä entisen kuuden sijaan, jolloin varajäsenet jäävät ilman vastuupestiä. Työt jaetaan siis varsinaisten kesken.

Pj-sektorilla työskentelevät pj Heidi Kenttälä aisaparinaan Elina Salenius, joka on toiminut varapuheenjohtajana jo kuluvana vuonna. Edunvalvontasektorilla uurastavat TES- ja työsopimusasioiden parissa sihteeri Emilia Norppa ja Terhi Kalliomäki. Terhi jatkaa myös taloudenhoitajana. Koulutussektorilla hihat käärivät Elsa Lindberg ja Marika Mäkilä. Koulutussektoriin kuuluvat koulutustyöryhmä, koulutusten kehittäminen, aluetoiminta ja kansainvälisyys. Kiirettä pitää myös tiedotussektorilla, jonka vastuulla on nettisivujen uudistuksen valmistelu ja hallinnointi yhdessä varapj:n kanssa. Tämä on Emma-Leena Mäkirannan tontti. Essi Saloniemi avustaa häntä ja on hallituksen yhteyshenkilö Kielisiltaan. Hän myös tulee tekemään konkreettiset päivitykset kotisivuille (mm. työpaikkailmoitukset ja tiedotteet). Tiedotussektori myös huolehtii muiden sektoreiden tuottamat infot sähköpostilistoille ja facebookkiin. Tulevassa hallituksessa on nyt kilpailutustulosten selvittyä myös työnantaja pienestä kolmen hengen firmasta. Huomioimme asiaan liittyvät riskit sekä toimielimet ja tilanteet, joissa Emma-Leena Mäkiranta on esteellinen.

Satu Siltaloppi päätti perehdytysviikonlopun tanakkaan ay-tietopakettiin. Nyt ei pitäisi hallituksesta löytyä ketään, joka ei tiedä mitä tarkoittavat STTK, AE, YTK, normaalisitova TES ja EK. Satu kävi läpi myös pääkohdat työaikalaista keskeisimpine käsitteineen.

Hallitus kiitti “eläköityviä” ikinuoria Tatua ja Patua (Satu Siltaloppi, edunvalvonta ja Matu Alapuranen, tiedottaja) hyvin tehdystä työstä Heli Laaksosen runon siivittämänä.  Suklaat, kylmägeelit ja muut hemmottelut otettiin ilolla vastaan.

Kiirettä pitää, mutta nyt laskeudumme joulun odotukseen ja toivotamme kaikille joulurauhaa ja menestystä vuodelle 2014!

Hallituksen puolesta,
Terhi

Sivut