Jäsenlajit ja -maksut

Voit olla SVT:n varsinaisen jäsen tai kannatusjäsen. Varsinaisia jäseniä ovat tulkkirekisterissä olevat viittomakielen tulkit tai oppilaitoksissa vielä opiskelevat viittomakielen tulkkiopiskelijat. Uudet varsinaiset jäsenet liittyvät automaattisesti myös Akavan Erityisalojen jäseniksi.

Yhdistyksessämme on myös sellaisia jäseniä, jotka ovat liittyneet yhdistykseen ennen liittovaihdosta. Heistä suuri osa on yhdistyksemme varsinaisia ja äänioikeutettuja jäseniä, vaikkeivät he olisikaan liittyneet Akavan Erityisaloihin. Nämä henkilöt maksavat kannatusjäsenmaksua, ja heistä käytetään termiä äänioikeutettu kannatusjäsen. Uusia kannatusjäseniä hyväksytään SVT:hen vain erityisestä syystä. SVT:n kannatusjäseneksi voi hakea. Hakemuksessa tulee näkyä perustelu, miksi henkilö haluaa kannatusjäseneksi. Erityinen syy voi olla esimerkiksi aiempien vuosien aktiivinen toiminta yhdistyksessä.

Jäsenmaksut vuonna 2014

Varsinainen jäsen 2014

1,25% päätoimen palkasta, maksetaan Akavan Erityisaloille. Lisätietoja %-osuuden maksamisesta voit lukea Akavan Erityisalojen sivuilta.

Työsuhteessa toimivia tulkkeja suosittelemme sopimaan jäsenmaksuista työnantajansa kanssa valtakirjan avulla. Yksi kopio valtakirjasta palautetaan Akavan Erityisalojen toimistoon ja toinen jää työnantajalle ja kolmas jäsenelle itselleen. Tulosta valtakirja täältä. Jäsenmaksustasi osa kartuttaa omaa työttömyysturvaasi, osa menee Akavan Erityisalojen toimintaan ja osalla tuet Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n toimitaa. Lisäksi jäsenmaksujen turvin julkaistaan mm.  jäsenlehti Kielisiltaa.

Opiskelija maksaa minkä tahansa toimialan työstä bruttotuloistaan 1,25% Akavan Erityisaloille.
Mikäli opiskelijan työssäoloehto on 18h/vko (minkä tahansa toimialan työstä) täyttyy, kartuttaa hän samalla työttömyysturvaansa.

Kannatusjäsen 2018

Henkilöjäsenet: 75€/vuosi. Lasku lähetetään.
Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt: 170€/vuosi. Lasku lähetetään.
Kiitos tuestasi!