Jäsenrekisteriseloste

Suomen Viittomakielen Tulkit ry ylläpitää sähköistä jäsenrekisteriä kannatusjäsenistään. Jokaisella jäsenellä on oikeus nähdä omat tietonsa: nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsenyysmuoto (varsinainen, kunnia, kannatus, kannatus) ja mahdolliset luottamustehtävät yhdistyksessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin. 

SVT ry:n varsinaisista jäsenistä jäsenrekisteriä ylläpitävät Akavan Erityisalojen jäsensihteerit. Muutokset jäsenyyteen tai henkilötietoihin tulee ilmoittaa viipymättä.

Varsinainen jäsen • Ole ystävällinen ja päivitä jäsentietosi, kiitos!