Liity jäseneksi

Varsinainen jäsen

Voit hakea SVT:n varsinaiseksi jäseneksi, mikäli opiskelet viittomakielentulkiksi tai kuulut tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän ylläpitämään tulkkirekisteriin. Varsinaista jäsenyyttä hakeneet liittyvät myös Akavan Erityisalojen jäseneksi. Ammatinharjoittaja voi myös olla jäsen! Tervetuloa mukaan!

Jäsenedut
Jäsenmaksut
Jäsenhakemus (varsinainen jäsen)

Ammatinharjoittajalle