efsli

efsli järjestää koulutuksia ja seminaareja, joiden tarkoituksena on koota yhteen viittomakielialan ihmisiä ympäri Eurooppaa. Pääasiassa tapahtumissa on tulkkeja, mutta myös muut alalla työskentelevät sekä viittomakieltä käyttävät ovat tervetulleita. efslin tavoitteena on kehittää yhteisymmärrystä viittomakielentulkin ammattivaatimuksista. Tavoitteena on lisäksi saada ammatin asemaa korkeammalle kunnollisen ja jatkuvan koulutuksen kautta, lisätä ammatin tunnettuutta sekä saada viittomakielen tulkkien palkkaus asianmukaiseksi.

efsli järjestää vuosittain vuosikokouksen, jonka yhteydessä on vaihtuvalla teemalla kaksipäiväinen seminaari. Lisäksi muutaman kerran vuodessa järjestetään erilaisia koulutuksia. Seminaarit ja koulutukset ovat kiertäviä, joten niitä järjestetään Euroopan eri maissa.

http://efsli.org