UKK-palsta

Tällä palstalla vastaamme jäsentemme esittämiin kysymyksiin. Kysyä voi FB-sivullamme tai sähköpostitse (info(ät)tulkit.net).

Onko tulkkirekisterikokeen läpäissyt tulkkiopiskelija pätevä?
Opiskelija, joka on tulkkirekisterissä, mutta ei vielä valmistunut tulkiksi, ei ole pätevä. SVT ei suosittele opiskelijoiden tekevän palkallisia tulkkauksia.

Voisiko SVT tehdä jäsenkortteja, joissa olisi jäsenen/tulkin kuva? Näin tulkki voisi tarvittaessa todistaa olevansa oikeasti ammattilainen.
Hallitus pohti asiaa ja tuli siihen tulokseen, ettei SVT:llä ole resursseja ylläpitää kuvallisten korttien tekoa ja päivittämistä. Kyseinen asia on tulkkifirmojen vastuulla, mutta ymmärrämme toki yksin toimivien huolen. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR) selvittää tällä hetkellä tulkkirekisterin siirtämistä viranomaistaholle, jolloin myös tulkin henkilöllisyyden voisi sitä kautta varmentaa.

Suomen Geronomiliitto ja Akavan Erityisalat valmistelevat esitystä, jonka tavoitteena on saada geronomi (AMK) -tutkinto rekisteröityä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin. Milloin SVT on ajamassa samaa viittomakielen tulkeille?
SVT yhdessä TTYR:n kanssa selvittelee tätä asiaa ja miettii, mikä taho olisi sopiva valvomaan tulkkien rekisteriä. Asia otettiin esityslistalle vasta viime vuoden loppupuolella. Kelan kilpailutuksen jälkeen moni asia on muuttunut alallamme ja moneen asiaan ollaan vasta herätty. Tulkkirekisterin hallinnointi on näistä asioista yksi.

Jos teen keikan naapurikuntaan, jonne on matkaa yli 15km, suosituksen mukaan minun pitäisi saada päiväraha, jos aikaraja vain täyttyy. Onko näin?
SVT suosittelee, että tulkeille maksetaan päivärahaa. Laskettaessa päivärahojen tuntirajoja lasketaan mukaan meno- ja tulomatkan matka-aika sekä perillä tehdyn työn aika, eli matka kokonaisuudessaan. Vuoden 2013 kotimaan päivärahat: yli 6 tuntia, osapäiväraha 17 euroa; yli 10 tuntia, kokopäiväraha 38 euroa.

Maksetaanko opastuslisää tulkille vain siltä ajalta, kun tulkki ei tulkkaa? (1)
Ei. Opastuslisää maksetaan koko siltä ajalta, kun tulkki on käytettävissä oppaana. Oppaana toimivan tulkin tulee myös tulkatessaan kuvailla ympäristöä (ihmisiä, paikkoja, ilmeitä, ääniä jne.) aina tilaisuuden tullen. Tämä kuormittaa jo muutenkin raskasta tulkkaustilannetta huomattavasti. Tästä syystä opastuslisä tulee maksaa sekä tulkkausajalta että asiakkaan kanssa vietetyiltä siirtymisajoilta.

Koskeeko opastuslisä vain induktiolla kuuntelevaa asiakasta? (2)
Ei. Opastus lisää koskee kaikkia niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat opastusta. Opastuslisä sisältää tässä palkkasuosituksessa myös kuurosokean asiakkaan tarvitseman kuvailun. Tällöin myös kaikkien ollessa hiljaa, opastaja kertoo esim. huoneeseen mentäessä, miltä tila näyttää, keitä on paikalla, missä on vapaita tuoleja jne.

Jos teen keikan naapurikuntaan, jonne on matkaa yli 15km, suosituksen mukaan minun pitäisi saada päiväraha, jos aikaraja vain täyttyy. Onko näin?

SVT suosittelee, että tulkeille maksetaan päivärahaa. Laskettaessa päivärahojen tuntirajoja lasketaan mukaan meno- ja tulomatkan matka-aika sekä perillä tehdyn työn aika, eli matka kokonaisuudessaan. Vuoden 2013 kotimaan päivärahat: yli 6 tuntia, osapäiväraha 17 euroa; yli 10 tuntia, kokopäiväraha 38 euroa

- See more at: http://tulkit.net.dedi3239.your-server.de/viittomakielen-tulkit/palkkaus...

Jos teen keikan naapurikuntaan, jonne on matkaa yli 15km, suosituksen mukaan minun pitäisi saada päiväraha, jos aikaraja vain täyttyy. Onko näin?

SVT suosittelee, että tulkeille maksetaan päivärahaa. Laskettaessa päivärahojen tuntirajoja lasketaan mukaan meno- ja tulomatkan matka-aika sekä perillä tehdyn työn aika, eli matka kokonaisuudessaan. Vuoden 2013 kotimaan päivärahat: yli 6 tuntia, osapäiväraha 17 euroa; yli 10 tuntia, kokopäiväraha 38 euroa

- See more at: http://tulkit.net.dedi3239.your-server.de/viittomakielen-tulkit/palkkaus...