Viittomakielen tulkit

Suomessa on noin 700 ammattitutkinnon suorittanutta tulkkia (tulkkirekisteri 1.1.2007), joista tällä hetkellä tulkkina työskentelee 450 ammattilaista. Vuosittain viittomakielen tulkkeja valmistuu 40-50. Viittomakielen tulkiksi voi opiskella Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja Kuopiossa sekä Diakonia-ammattikorkeakoulussa Turussa. Tulkkikoulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä.

Puhetulkkausta

Viittomakielen tulkki on tulkkauksen ja viestinnän ammattilainen. Hän työskentelee tilanteissa, joissa kaikki eivät kommunikoi samalla kielellä. Viittomakielen tulkin työkieliä ovat jokin puhuttu ja jokin viitottu kieli, esimerkiksi suomi ja suomalainen viittomakieli. Osa tulkeista toimii myös kääntäjinä. Työssään viittomakielen tulkki noudattaa ammattieettistä säännöstöä.

Tulkit työskentelevät kaupunkien tulkkikeskuksissa, oppilaitoksissa, tulkkausalan yrityksissä, yrittäjinä ja freelancereina. Työkenttä on varsin laaja – tulkkausta tarvitaan monissa tilanteissa ja tapahtumissa, työpaikoilla, juhlissa, opiskelussa ja harrastuksissa. Asiakkaat ovat kaiken ikäisiä.

Kuva: Kuvakassara/O.Kajas