Koulutus

Suomalaisen viittomakielen tulkkeja koulutetaan Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja Kuopiossa sekä Diakonia-ammattikorkeakoulussa Turussa. Koulutus kestää neljä vuotta ja on laajuudeltaan 240 opintopistettä.

Viittomakielentulkin koulutusohjelman aikana opiskelija rakentaa itselleen ammattitaidon, jonka avulla hän pystyy toimimaan tulkkina viittomakielisen kielivähemmistön ja suomenkielisen enemmistön välillä. Koulutuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat hyvän suomen ja suomalaisen viittomakielen taidon omaksuminen sekä suomalaisen valtakulttuurin ja viittomakielisen vähemmistökulttuurin tuntemus. Alalle hakeutuvalta edellytetään hyvää yleissivistystä sekä kiinnostusta kieliä ja monikulttuurisuutta kohtaan.

Täydennyskoulutusta tarjotaan ammatillisina erikoistumisopintoina molemmissa oppilaitoksissa. Täydentävät opinnot ovat laajuudeltaan 20-40 opintopistettä.

Suomenkielisen tulkkikoulutuksen historiaa

  1. 1978 Kuurojen Liitto aloitti viittomakielen asioimistulkkikoulutuksen 170 tuntia kestävällä viikonloppukurssilla.
  2. Syksyllä 1983 alkoi Turun kristillisellä opistolla 32 opintoviikon laajuinen viittomakielen tulkkikoulutus.
  3. 1986 viittomakielen tulkkikoulutuksesta tuli kouluhallituksen alainen ammatillinen koulutus ja sen kesto piteni kahteen vuoteen. Pian tämän jälkeen valtioneuvosto pidensi koulutuksen kolmivuotiseksi ja 120 opintoviikon laajuiseksi.
  4. 1986 viittomakielen tulkkikoulutus alkoi myös Pohjois-Savon kansanopistossa Kuopiossa.
  5. 1998 viittomakielen tulkkikoulutus muuttui ammattikorkeakoulututkinnoksi. Koulutuksen kesto piteni 3,5 vuoteen ja laajuus 140 opintoviikkoon. Turun koulutus siirtyi Diakonia-ammattikorkeakouluun (Diak) ja Kuopion Humanistiseen ammattikorkeakouluun (Humak).
  6. 2001 Viittomakielen tulkkikoulutus alkoi myös Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin yksikössä.
  7. Syksystä 2003 alkaen viittomakielen tulkkikoulutus kestää neljä vuotta ja on laajuudeltaan 240 opintopistettä (160 opintoviikkoa).

Ruotsinkielinen tulkkikoulutus Suomessa

Tällä hetkellä Suomessa ei ole tarjolla ruotsinkielistä viittomakielen tulkin tulkkikoulutusta.

  • 1979 ja 1986-1988 järjestettiin ruotsinkielisiä viittomakielen tulkkikoulutuksia lyhytkursseina Porvoon kansanopistossa.
  • 1988 järjestettiin yksivuotinen ja 1991-1994 kolmivuotinen ruotsinkielinen viittomakielen tulkkikoulutus Porvoon kansanopistossa.
  • Porvoon ruotsinkielinen tulkkikoulutus lakkautettiin.