Suositus kuukausipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Viittomakielialan palkka- ja muut työsuhteen ehdot (pdf)

Akavan Erityisalat AE ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry ja Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry ovat antaneet tämän suosituksen kuukausipalkkaisten viittomakielen tulkkien palkka- ja muista työsuhteen ehdoista. Suositus on annettu ajalle 1.1.2018–31.12.2018.
 
Lisätietoja suosituksesta: Suomen Viittomakielen Tulkit ry, neuvonta@tulkit.net, www.tulkit.net/viittomakielen-tulkit-suomessa/palkkaus/ ja Akavan Erityisalat, tuire.torvela@akavanerityisalat.fi